Звіт КМУ про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Про виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Щодо інветаризації

Згідно наказу Інституту від 28.09.2018р. №35 «Про проведення щорічної, щоквартальної інвентаризації активів та зобов’язань» була проведена щорічна інвентаризація основних засобів, незавершених капітальних інвестицій, запасів, готівки, грошових коштів та документів, бланків документів суворої звітності, дебіторської та кредиторської заборгованості інвентаризаційною комісією. Комісія провела інвентаризацію в повному обсязі згідно «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879. Порушень та зловживань не виявлено. Інвентаризація проведена станом на 01 листопада 2018 року.

Звіт про виконання НДР Інститутом за 2018 рік

Звіт про виконання НДР Інститутом за 2018 рік

Методика оцінювання ефективності наукової діяльності наукової установи

Деякі питання державної атестації наукових установ

Аналітичний коментар (Центр “Нова Європа”)

Як російська політика щодо Білорусі може вплинути на рег. безпеку

План науково-дослідних розробок Інституту на 2019 рік

План НДР Інституту на 2019 рік

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку (колективна монографія)

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку (колективна монографія)

Анотований збірник науково-дослідних і дослідно-технічних розробок, виконаних на замовлення Мінсоцполітики України за рахунок бюджетних асигнувань у 2018 році відповідно до Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-технічних розробок, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 18.01.2018 № 58

Анатований збірник НДР Інституту за 2018 рік

Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я (матеріали науково-практичної конференції).

Збірка матеріалів конференції 2018

Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення (матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції)

ЗБІРНИК КОНФЕРЕНЦІЇ (15.06.2018 р.)

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту