Інформація про стан надання соціальної допомоги, житлових субсидій та вплив підвищення розміру мінімальної заробітної на обсяги їх фінансування

Інформація про стан надання соціальної допомоги, житлових субсидій та вплив підвищення розміру мінімальної заробітної на обсяги їх фінансування

Семінар щодо нових підходів розроблення професійних стандартів та стандартів професійної освіти (за матеріалами Мінсоцполітики)

    Нові підходи до розроблення професійних стандартів та стандартів професійної освіти, заснованих на компетентностях обговорюють на семінарі, що розпочався сьогодні у Києві. Він організований Європейським фондом освіти, за підтримки Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та Федерації роботодавців України. Перший заступник Міністра соціальної політики України Ольга Крентовська у вступному слові зазначила, що серед актуальних проблем ринку праці особливо виразно постає високий рівень безробіття, в тому числі серед молоді, обумовлений тим, що значна частина молодих людей не має необхідних професійних навичок і досвіду роботи. Також зберігається висока частка неформальної зайнятості,залишаються суттєві диспропорції між попитом на кваліфікованих працівників та її пропозицією. Економіка поступово відновлюється, однак роботодавці сьогодні гостро відчувають брак кадрів, оскільки посилюються міграційні потоки. Половина трудових мігрантів мали повну вищу освіту, третина – професійно-технічну освіту. Уряд здійснює реформування національної системи кваліфікацій. На законодавчому рівні закріплено використання професійних стандартів як вимог до кваліфікації працівників, утворення кваліфікаційних центрів як органів із зовнішньої оцінки якості професійної підготовки випускників та визнання результатів неформального навчання.Мінсоцполітики вже здійснено перші кроки щодо формування національної системи кваліфікацій, зокрема розроблено Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів та підготовлено Методику розроблення професійних стандартів. Наступний етап формування професійних стандартів потребує апробації Методики розроблення професійних стандартів з подальшим її корегуванням. Важливим питанням є заохочення роботодавців інвестувати у розробку професійних стандартів.

«Ми повинні розуміти, що інвестування в розроблення професійних стандартів і набуття працівниками нових професійних та загальних компетентностей, а також зміна формального підходу до освіти з метою забезпечення наявності в працівників майбутнього гнучких вмінь для виконання завдань та реагування на ситуації поліпшить можливості працевлаштування та надасть працівникам змогу виконувати свою роботу ефективніше», – підкреслила Ольга Крентовська. Під час семінару його учасники обговорять різні бачення та підходи до розроблення, як професійних стандартів так і стандартів професійної (вищої) освіти та стандартів оцінювання, обговорять позиції щодо подальшого розвитку національної системи кваліфікацій, яка потребує забезпечення системного характеру розроблення та присвоєння кваліфікацій, розроблення механізмів управління кваліфікаціями та участі в цьому процесі усіх заінтересованих сторін.

   Довідково. Інститут у 2018 році на професійному рівні виконує НДР на теми: “Розроблення 4 професійних стандартів за компетентнісним підходом для професій соціальної сфери в межах реалізації Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки”; “Адаптація Національної системи класифікації професій (занять) до Міжнародної стандартної класифікації занять (ІSСО-08). 1 етап Оцінювання відповідності чинного Національного класифікатора України ДК 003 “Класифікатор професій” до    Міжнародної стандартно класифікації занять (ІSСО-08).

 

В Одеській області відкриється ще один центр надання послуг раннього втручання для дітей з особливими потребами (За матеріалами Мінсоцполітики)

    Під час робочої поїздки до міста Одеса заступник Міністра соціальної політики Олександра Чуркіна заявила, що досвід центру послуг раннього втручання в Одеській області є унікальним для багатьох регіонів України, а його напрацювання будуть корисними в роботі колег з інших областей. «Послуга раннього втручання орієнтується на родину. Послуга вчить батьків чи родичів взаємодіяти з дитиною, навіть у побутових питаннях – як вдягати, годувати, гуляти, комунікувати, тобто розуміти, що дитина хоче отримувати в той чи інший час. Вказана послуга дозволяє уникнути відторгнення, допомагає батькам прийняти дитину. У послузі працює мультисциплінарна команда, психолог консультує кожного члена родини. Загалом, коли сім’я потрапляє у цю послугу, складається великий план роботи у комплексі: окремо – з батьками, окремо – з дитиною, а потім з батьками та дитиною разом. Після того, як дитина проходить усі етапи послуги, вона готова або до інклюзивного садочку, або до звичайного (якщо проблеми не були важкого характеру). Також ця послуга включає реабілітацію – фахівці центру можуть направляти дітей у центри медичної реабілітації», – підкреслила заступник Міністра з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна. Як відомо, раннє втручання включає в себе здійснення заходів у той час, коли побоювання з приводу розвитку та/або інвалідності дитини з’являється вперше, – у віці, коли мозок дитини все ще розвивається. Це соціальна модель, яка враховує потреби як дитини, так і батьків, спрямована на зміцнення потенціалу сім’ї, а також орієнтована на співпрацю та партнерство з батьками, надавачами медичних, соціальних та освітніх послуг, широким колом громадськості.

 

План НДР Інституту на 2018 рік

План НДР Інституту на 2018 рік

Звіт про результати діяльності та підсумки науково-дослідних розробок за 2017 рік

Звіт про виконання Інститутом НДР за 2017 рік

Анотований збірник НДР Інституту за 2017 рік

Анотації НДР Інституту за 2017 рік

Відбулася планувальна зустріч Коаліція “За рівність у праці”

    29 січня 2018 року відбулася планувальна зустріч Коаліція «За рівність у праці» на 2018 рік, в офісі ГО «Трудові Ініціативи». Під час зустрічі коаліціянти та коаліціянтки обговорили попередню діяльність коаліції та спланували майбутню. Директорка Київського Інституту Гендерних Досліджень Marfa Skoryk розповіла про діяльність Коаліції у 2017 році, та висловила свою думку щодо подальшої діяльності, Maria Tkachenko проінформувала про діяльнiсть Friedrich-Ebert-Stiftung та підтримку проектної пропозиції від Коаліція «За рівність у праці». Представниця ГО «Трудові ініціативи» Olena Mykhalchenko проінформувала про медійне забезпечення роботи коаліції, розповіла про активності ГО «Трудові ініціативи», зокрема юридичні консультації для громадян у сфері трудових прав.

    Голова правління Бюро соціальних та політичних розробок Ростислав Дзундза доповів про роботу Громадської синергії / Civic Synergy та представив Звіт, щодо оцінки реалізації Україною окремих положень Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Ростислав Дзундза також доповів про нещодавній візит в Грузію, та презентував концепт проекту «Соціальне партнерство заради рівності».

Леонід Ільчук, заступник директора Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України з наукової роботи надав інформацію щодо дослідження «Гендерна політика в контексті Європейської інтеграції та міжнародних зобов’язань України: стан, проблеми та перспективи, удосконалення нормативно-правової бази», спрямованого, відповідно до «Пропозицій до тематичного плану науково-дослідних та науково-технічних розробок». Також Rostyslav Dzundza та Леонід Ільчук розповіли про ефективність Координаційно – експертної ради з питань соціальної політики НДІ ПЗН, як інструменту синергії громадської та наукової думки, задля прийняття ефективних рішень та їх адвокатування.

    Також були присутні пратнери, а саме представниці: National Democratic Institute – NDILiudmyla Chernyavska Центр проблем імплементації європейського соціального права Olena Shuryn, Конфедерація вільних профспілок України (CFTUU) (КВПУ) Olesia Briazgunova, UNDP Ukraine / ПРООН в Україні Tanya Kudina Федерація Профспілок України Ludmyla Salo, Solidarity Center Tetiana Solodovnyk, які активно виступали в дискусіях. Усі погоджувались у важливості дій Коаліції, та актуальності питань недискрімінації та гендерної рівності, за підсумками буде розроблено план діяльності на 2018 рік, який утворить основний вектор роботи Коаліція «За рівність у праці».

Зайнятість, праця та соціальний захист населення: вітчизняний та зарубіжний досвід (Колективна монографія)

Колективна монографія – 2017 рік.

Соціологічне дослідження щодо якості обслуговування в інтернатних установах (витяг)

    Соціологічне дослідження виконувалося відділом з проблем соціальних послуг Інституту. Керівник дослідження  завідувач відділу з проблем соціальних послуг к. соц.. н., с.н.с. О.О. Давидюк. Виконавці роботи: старший науковий співробітник        В.В. Болюбах; науковий співробітник,  к.е.н. Т.В. Вонберг; науковий співробітник Ю. М. Петренко; науковий співробітник     Галицька Л.І.; молодший науковий співробітник Ю.Ю. Барабаш.

Соціологічне дослідження щодо якості обслуговування в інтернатних установах (витяг)

Бюлетень КЕР з питань соціальної політики НДІ ПЗН Мінсоцполітики і НАУ Випуск 3-4 (15-16), липень -грудень 2017 р.

 

Липень

31 липня 2017

«Сильна місцева громада-соціальна місцева громада»

    Бюро соціальних  та політичних розробок  розпочинає  реалізацію проекту «Сильна місцева громада –  Соціальна місцева громада» за підтримки  Представництва дитячого фонду ООН в Україні (UNICEF). Проект спрямовано на покращення діяльності окремих територіальних громад (ОТГ) у соціальній сфері, надання їм методологічної та технологічної  підтримки. По своїй суті, проект є логічним продовженням та другою стадією проекту  «Підходи до соціальної реформи: від інновації до традиції»,  якщо перший проект був «інновацією», то другий етап є «традицією», та є технологічним шліфуванням першого на рівні ОТГ.  Експерти Бюро співпрацюватимуть з Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів України  у  сфері впровадження інтегрованої моделі соціального сектору в 35 ОТГ. За допомогою проекту буде розроблено комплексний підхід до планування та фінансування освітніх, соціальних проектів та проектів з охорони здоров’я.
     ОТГ отримають не тільки ресурсну, методологічну та інформаційну підтримку, а також рекомендації щодо залучення соціальних інвестицій у соціальну сферу для більш ефективного використання коштів у рамках програмно-цільового методу фінансування. Проект впроваджується спільно БСПР та провідними академічними інституціями України та неурядовими установами, такими як  НДІ праці та зайнятості населення, а також ЮНІСЕФ України.Також за час реалізації  проекту буду проведені такі заходи, як: аналіз та визначення спроможності ОТГ, її індексу розвитку людського потенціалу; структурування ОТГ за їх унікальними ознаками, надання унікальних рекомендацій для кожної ОТГ; планування дій ОТГ щодо розвитку соціального сектору, зокрема – розробку заснованого на висновках стратегічного плану, пошук можливих ресурсів для поповнення бюджету, призначеного для людського розвитку (місцеві спілки, гранти, податки, інструменти розвитку місцевого бізнесу); розробка планів розвитку територіальних громад (для Міністерства соціальної політики), які не тільки дозволять покращити роботу місцевих та державних установ, але і зроблять можливим для міністерства більш ефективно впливати на дії організацій-донорів, які виділяють кошти на децентралізацію. Основною метою проекту є закладення фундаменту впровадження «Інтегрованної моделі соціального сектору» на рівні ОТГ через: початкову оцінку адміністративних та фінансових компонентів соціального сектору ОТГ; впровадження методологічних рекомендацій у адміністративному та бюджетному плануванні; ідентифікація фінансових пріоритетів, в залежності від потреб громад; забезпечення координації між трьома компонентами соціального сектору: охорона здоров’я, освіта, та соціальний захист; розробка механізму моніторингу та оцінки динаміки індексу розвитку людського потенціалу на рівні обраних громад, використання сучасних міжнародних практик.

У рамках проекту заплановано 6 робочих поїздок, 14 зустрічей з представниками  ОТГ.

Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/205-byurorozpochinaerealizatsiyuproektusilnamistsevagromadasotsialnamistsevagromadazapidtrimkipredstavnitstvayunisefvukraj

19 липня 2017

Відбулось засідання координаційно-експертної ради з питань соціальної політики

    19 липня  2017 року відбулося робоче засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України. Засідання пройшло в рамках реалізації проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада», що реалізується за підтримки ЮНІСЕФ. На засіданні було обговорено пілотування функціональної моделі інтегрованого соціального сектору у 34 Об’єднаних територіальних громадах (ОТГ), визначених Міністерством соціальної політики. Експерти також обговорили розробку  моделей комплексних цільових програм соціального сектора, з відповідними результативними показниками, що мають відображати індикатори людського розвитку.

Ростислав Дзундза поінформував учасників, що Бюро соціальних та політичних розробок стало членом мережі EPRD (Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. ) EPRD є провідною Польскою компанією, яка працює з 1995 року. EPRD співпрацювала з такими фондами як USAID, Know How Fund та фондами ЄС у сфері регіонального розвитку та реструктуризації, та була залучена у проекти, які фінансувалися з коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, і Світового Банку. Наразі EPRD співпрацює с Європейською комісією. Долучення до цієї мережі відкриває нові горизонти для Бюро соціальних та політичних розробок у його діяльності та праці на благо суспільства.

Леонід Ільчук, заступник директора Інституту з наукової роботи наголосив на важливості впровадження зазначеного Проекту в практичну площину діяльності органів місцевого самоврядування (ОТГ). Особливе місце займає розробка зрозумілої для керівників ОТГ моделей комплексних цільових програм на підставі розрахунку показників соціальної безпеки.  

Детальніше:https://bureau.in.ua/index.php/news/206-yak-planuvati-ta-monitoriti-vikonannya-sotsialnikh-program-na-mistsevomu-rivnii

26 липня 2017

Планування моніторингу соціальних програм на місцевому рівні
В контексті комплексних реформ, що відбуваються в Україні, важливу роль має покращення практики стратегічного та оперативного планування, в як програмного, так і бюджетного, для підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Невід’ємним елементом процесу планування є моніторинг та оцінка на всіх його етапах, зокрема оцінка ситуації, моніторинг процесу, оцінка результатів тощо. Особливе значення має запровадження удосконалених підходів планування, моніторингу та оцінки у соціальній сфері, яка включає ключові аспекти життєдіяльності та добробуту населення. Обговоренню цих питань було присвячено засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики, що відбулося 26 липня 2017 року.

Засідання пройшло в рамках реалізації проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада», що реалізується за підтримки ЮНІСЕФ. У засіданні взяли участь експерти Бюро соціальних та політичних розробок, НДІ праці та зайнятості населення, представники  Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)  Україні та інші міжнародні експерти.

На засіданні було продискутовано проект аналітичного документу, що стосується практики планування, моніторингу та оцінки соціальних програм на місцевому рівні. Автори документу взяли за приклад практики міста Одеси.

Олена Нечесіна, експерт ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», зробила коротку презентацію ключових положень розробленого документу. За її словами, метою дослідження було проаналізувати практику стратегічного та бюджетного планування соціальної сфери на прикладі м. Одеса з точки зору визначення та застосування показників моніторингу та оцінки. Відповідно, задіяні експерти, проводили аналіз стратегій, програм/ планів та показників, що застосовуються у сфері соціального захисту та надання соціальних послуг.

У проекті аналітичного документа зроблено комплексний огляд а) показників, що застосовуються в програмному та бюджетному плануванні заходів для вирішення соціальних проблем на місцевому рівні (на прикладі м. Одеса), висновки та рекомендації за результатами аналізу, б) Огляд практики реалізації програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем м. Одеса (за 2014-2016 роки), висновки та рекомендації, а також в) Огляд нормативно-правових актів з питань стратегічного планування та розробки програм, г) Огляд підходів до здійснення моніторингу та оцінки в міжнародній практиці та нормативне регулювання.

Автори проекту документа відзначили, що наразі відсутні механізми визначення пріоритетних соціальних проблем, кошти програм спрямовані на різнопланові «цілі» фінансування недержавних організацій за рахунок бюджетних коштів, система показників моніторингу та оцінки не розроблена та не використовується, а по деяким номінаціям є традиційні переможці.

 Серпень

07 серпня 2017

Спроможність та соціальний профіль Об’єднаних територіальних громад

    Для впровадження інтегрованої моделі соціального сектору на рівні Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) потрібно чітко розуміти, який потенціал має та чи інша громада, чи здатна вона забезпечити виконання тих чи інших соціальних програм, та чи достатньо добре вона фінансово зорганізована для ефективного людського розвитку.  З поміж уже створених ОТГ, Міністерство соціальної політики України відібрало 38 громад, для яких передбачалося надання технічної допомоги. З початком проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада», що був підтриманий ЮНІСЕФ, ці громади були запропоновані Міністерством для пілотування Інтегрованої моделі соціального сектору.  Відповідно до даних, зібраних експертами Бюро,  громади є дуже різними, і за кількістю мешканців, і за показниками фінансової/економічної спроможності, і за соціальною інфраструктурою. Очевидно, що рекомендації щодо розвитку соціального сектору для ОТГ, в якій мешкає більше ніж 30 000 чоловік, не можуть бути однаковими з рекомендаціями для ОТГ з 3 000 мешканців. Тому експерти Бюро соціальних та політичних розробок спільно з ЮНІСЕФ провели ранжування запропонованих громад, виділивши 7 найбільш типових для аналізу та подальшої технічної підтримки.

    7 серпня 2017 року, експерти мали можливість обговорити результати ранжування, а також інструмент оцінки спроможності ОТГ на розширеному засіданні Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики (КЕР). Зустріч відбулася в приміщені  МБФ «Карітас України» та залучила широке коло експертів з недержавних організацій, наукових інституцій та профільних департаментів Міністерства соціальної політки.

Засідання відкрив Голова  правління Бюро соціальних і політичних розробок Ростислав Дзундза, наголосивши на важливості  постійної діяльності  КЕР як майданчика для вироблення організаціями громадянського суспільства спільного бачення щодо розробки стратегії  реформування  соціальної політики в Україні. Учасників зустрічі привітала Дзвенислава Чайківська, генеральний секретар МБФ «Карітас  України» та очільниця Координаційно-експертної ради.  Вона підкреслила, наскільки важливою та водночас складною є проблема адекватної оцінки спроможності новостворених об’єднаних громад, особливо в умовах масштабних організаційних перетворень.

Листопад

3 листопада 2017

Відбулась конференція «Уряд і бізнес: чи є перспективи впровадження недискримінаційних норм на ринку праці?»

    3 листопада у Києві відбулась конференція «Уряд і бізнес: чи є перспективи впровадження недискримінаційних норм на ринку праці?»  Під час конференції учасники давали оцінку перспективам упровадження в Україні шести недискримінаційних Директив Ради Європейського Союзу, які стосуються гендерно-рівного доступу українських громадян до праці та послуг. Ці директиви передбачають дотримання принципу недискримінації. До вашої уваги нижче за посиланнями Резолюція та Програма .

Нині все більше в Україні говорять про різноманіття й все більше роботодавців тяжіють до створення колективів, де працюють люди різноманітного походження, статі, віку, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та інших проявів різноманітності, але чи включені вони в робочий процес як одне ціле? Це питання вже стосується інклюзії – створення умов, за яких різні люди включені до процесу прийняття рішень й несуть відповідальність на рівних засадах. Наскільки можливості для такої інклюзії забезпечуються українським трудовим законодавством та відповідними планами розвитку державної політики, а також знаходять застосування в  корпоративних практиках бізнесу? Саме ці питання і стали предметом конференції, у заході взяли участь керівники відділів та спеціалісти,  відповідальні за питання європейської інтеграції Міністерства соціальної політики України, Державної служби зайнятості України (Центральний апарат),  Державної служби України з питань праціі, науковці НАН України з НДІ питань праці і зайнятості населення, Центр проблем імплементації європейського соціального права, експерти з Коаліції протидії дискримінації в Україні, Ради Європи, представники профспілок та бізнесу, міжнародні експерти зокрема країн Східного Партнерства (Молдова, Грузія, Вірменія).

Дух і буква цих директив передбачають дотримання принципу недискримінації керівного для багатьох документів Ради Європейського Союзу. Положення про заборону дискримінації за ознакою статі ввели ще до першої редакції Договору про заснування Європейської економічної спільноти 1957 року. Це мало б забезпечити єдині правила гри між державами-членами, і – перешкодити отриманню конкурентних переваг, які могли б отримати держави-члени, встановивши нижчу оплату чи менш сприятливі умови праці для жінок. Тому питання недискримінації і повноцінного впровадження цих Директив не є таким собі доважком до Угоди, а повноцінною вимогою, що має таке ж сильне економічне, як і соціальне підґрунтя.

Не менші наслідки гендерна дискримінація має всередині країни. «Скільки нових підприємств, бізнесу не було відкрито, скільки квартир не було куплено, скільки дітей не було народжено тільки через те, що жінки заробляють на 26% менше, ніж чоловіки, – повідомляє експерт Коаліції, керівник Центру Солідарності в Україні  (Ukraine Solidarity Campaign) Трістан Масат – в Україні криза та багато викликів, водночас половина працездатного населення –  жінки – не мають рівних можливостей  і не можуть активно брати участь в економічному житті».

Наш європейський вибір вимагає приєднатися до цих правил гри, й установити рівний підхід, рівне ставлення, рівні умови і рівну оплату за рівноцінну працю для жінок і для чоловіків. Гендерна рівність та недискримінація повинні стати основою дій, що здійснюються в рамках політики  Східного партнерства Європейського Союзу, задля забезпечення  повної підтримки  суспільствами  країн партнерів  ЄС, говорить Ростислав Дзундза, організатор конференції.

Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/216-vidbulas-konferentsiya-uryad-i-biznes-chi-e-perspektivi-vprovadzhennya-nediskriminatsijnikh-norm-na-rinku-pratsi

Резолюція: https://bureau.in.ua/downloads/Rezolucia.pdf

  Програма:https://bureau.in.ua/downloads/International%20Conference%20G&B%2003.11.17.pdf

 30 листопада 2017

Створення умов для вирішення соціально значущих проблем, розробка спільних заходів для захисту і згуртування вразливих верств населення

    30 листопада 2017 року у приміщенні клубу ветеранів у м. Бахмут відбулось засідання круглого столу «Створення умов для вирішення соціально значущих проблем, розробка спільних заходів для захисту і згуртування вразливих верств населення м. Бахмуту» в рамках проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада» громадської організації «Бюро соціальних та політичних розробок» що реалізується за підтримки представництва дитячого фонду ООН (UNICEF). Ця зустріч об’єднала представників міської ради, управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я, пенсійного фонду та громадських організацій міста, які представлять осіб з інвалідністю або волонтерські організації чи благодійні фонди що працюють у соціальній сфері. Перед присутніми з привітальним словом виступила секретар Бахмутської міської ради Світлана Кішченкою Перша частина заходу відбулась у форматі «питання-відповідь», де кожний бажаючий міг поставити запитання, яке його цікавить та відразу отримати на нього повну та обґрунтовану відповідь. У другій частині зустрічі слово для виступу було надано гостям із міста Києва, організація «Бюро соціальних та політичних розробок Перед присутніми виступив Ростислав Дзундза, голова правління «Бюро соціальних та політичних розробок» який презентував матеріали проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада» , що реалізується за підтримки представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), а саме результат аналізу стратегічних документів соціальної спрямованості міста Бахмут розроблений експертами Бюро. Зокрема ознайомив присутніх з практикою планування, моніторингу та оцінки програм соціальної сфери на місцевому рівні (на прикладі м. Бахмут) та поширення досвіду щодо реалізації проектів з соціального інвестування, пошуку можливостей залучення додаткового фінансування для вирішення нагальних потреб громади.  Для забезпечення сталого людського розвитку та  гідного рівня життя громад необхідно запровадження удосконалених підходів стратегічного планування у соціальній сфері в цілому, та всіх її складових, зокрема надання соціальних послуг сім’ям та особам, які опинились у складних життєвих обставинах

Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/221-stvorennya-umov-dlya-virishennya-sotsialno-znachushchikh-problem-rozrobka-spilnikh-zakhodiv-dlya-zakhistu-i-zgurtuvannya-vrazlivikh-verstv-naselennya

Грудень

7  грудня 2017

    07.12.2017 року у м. Києві (Готель Турист) відбувся круглий стіл на тему: «Соціальне інвестування, як засіб вирішення соціальних проблем громади та інструмент залучення додаткового фінансування» в рамках проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада», що реалізується ГО «Бюро соціальних та політичних розробок».  Метою круглого столу було поширення досвіду щодо реалізації на рівні ОТГ проектів з соціального інвестування та можливостей залучення додаткового фінансування для вирішення нагальних потреб громади.    При відкритті заходу виступили:  Леонід Ільчук, заступник директора Інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України з наукової роботи, кандидат політичних наук, доцент, Заслужений працівник соціальної сфери та Ростислав Дзундза, голова правління ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», заступник голови Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України.

Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/222-sotsialne-investuvannya-yak-zasib-virishennya-sotsialnikh-problem-gromadi-ta-instrument-zaluchennya-dodatkovogo-finansuvannya

8  грудня 2017

Відбулося засідання Координаційно-експертної ради в рамках реалізації проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада»

    8 грудня 2017 року в рамках проекту «Сильна місцева громада – соціальна місцева громада», який реалізується Бюро соціальних та політичних розробок за підтримки ЮНІСЕФ, відбулося чергове засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України. В засіданні КЕР взяли участь представники Міністерства соціальної політики України, зокрема: Заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна;  начальник управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Оксана Суліма; начальник управління профілактики соціального сирітства Ірина Пінчук, заступник директора Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості населення Леонід Ільчук, Директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Руслан Ковбаса, заступник голови Громадської ради при Мінсоцполітики Ростислав Дзундза, експерт Світового банку Наталія Зінкевич а також представники громадянського сектору та міжнародних проектів.

    В ході заходу обговорювалися результати реалізації проекту, в тому числі розроблені в рамках проекту документи, а саме Соціальний паспорт громади та інструмент пріоритизації, які були відпілотовані експертами Бюро в ході візитів до відібраних ОТГ. Заслухано Презентацію про реалізацію проекту  розроблену Оленою Виноградовою, керівником проекту, зокрема було наголошено, що метою розробки даних документів було створення простих інструментів для об’єднаних територіальних громад, які вони зможуть використовувати при проведенні аналізу ситуації в соціальному секторі та складанні стратегічних планів та планів соціального розвитку своїх громад. 

Учасники обговорення Соціального паспорту громади прийшли до висновку, що назву документу краще змінити на Соціальний профіль громади. Ольга Цвілій, один з експертів-розробників документу, презентувала кожний розділ документу та отримала пропозиції щодо корегування чи доповнення деяких його компонентів. Відбулася жвава дискусія щодо його наповнення та внесення змін практично в усі його компоненти. В процесі дискусії Голова правління Бюро соціальних та політичних розробок Ростислав Дзундза наголосив на актуалізації соціального паспорту громади, який буде певною відправною точкою для прийняття управлінських рішень керівництвом громади на місцях у всіх сферах її розвитку, особливо у соціальній сфері. По завершенню обговорення заступник директора Інституту з наукової роботи Леонід Ільчук запропонував учасникам дискусії доопрацювати проект соціального паспорту громади та направити його для подальшого обговорення усім зацікавленим сторонам.

В результаті заходу учасники прийшли до висновку, що розроблені інструменти можуть використовуватися в громадах після доопрацювання, але необхідно зробити кроки для їх нормативного затвердження.

Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/223-vidbulosya-chergove-zasidannya-koordinatsijno-ekspertnoji-radi-z-pitan-sotsialnoji-politiki-v-ramkakh-realizatsiji-proektu-silna-mistseva-gromada-sotsialna-mistseva-gromada

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту