Домашня » 2015 » Серпень

Monthly Archives: Серпень 2015

Соціальний діалог та соціальні інвестиції – основа реформування соціальної сфери України.

Соціальний діалог та соціальні інвестиції – основа реформування соціальної сфери України.

 Соціальні проблеми, з якими стикаються мешканці України, потребують системних докорінних змін не тільки в сфері економіки чи сфери боротьби з корупцією. Змін потребує система соціального захисту в цілому. Враховуючи, що забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій неможливо без податків, які збираються з бізнесу та населення, важливим елементом реформи соціальної сфери стає забезпечення ефективного соціального діалогу між роботодавцями профспілками та організаціями громадянського суспільства. Тільки об’єднання питань реформи системи соціального захисту і соціального діалогу дасть необхідний ефект і допоможе зберегти людський капітал, який в умовах радикальних ліберальних реформ, може бути неефективним.

28 серпня 2015 року експерти Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення МСП і НАНУ, Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини, Федерації профспілок України, Національної Тристоронньої Соціально-економічної ради (НТСР), ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», Міжнародного благодійного фонду «Карітас України», ЮНІСЕФ та інших організацій, на спільному засіданні Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики НДІ праці і зайнятості населення та 13-ї групи щодо впровадження Угоди Україна – ЄС в сфері соціального діалогу та соціальної політики обговорили нагальні проблеми, щодо реформування системи соціального захисту та механізму соціального діалогу.

Насамперед, участники заходу обговорили хід виконання плану робіт Координаційно-експертної ради за 2015 рік, та розглянули актуальні питання щодо реформування соціальної сфери України і подальшого планування роботи КЕР. Важливою темою засідання, стало обговорення проекту Звіту 13-й групи щодо впровадження Угоди Україна – ЄС в сфері соціального діалогу та соціальної політики, який бкв підготовлений спільно з експертами Бюро соціальних та політичних розробок.

Учасники засідання підкреслили такі основні проблеми впровадження Угоди про асоціацію з ЄС, як: недостатність стратегічного бачення державних органів різного рівня щодо реформи системи соціального захисту та системи соціального діалогу; слабкість координації між різними органами виконавчої влади під час проведення реформ; неефективність механізмів фінансування системи соціального захисту (фінансування установ) в умовах децентралізації та відсутність доступу громадських організацій до процесу прийняття рішень в системі соціального партнерства. Представник НТСЕР Олена Степаненко наголосила на тому, що в соціальному діалозі в Україні є ряд проблем з питань механізмів реалізації чинного законодавства у цій сфері діяльності. Також було зазаначено, що НТСЕР виступає з ініциативою щодо зміни назви на НСЕР (національну соціально – економічну раду) в якій окрім представників трьох сторін (работодавці, профспілки, урядова сторона) можуть брати участь і представники інших неурядових організацій.

Учасники підкреслили необхідність розробки стратегії реформування механізму соціального діалогу з залученням представників сторін соціального діалогу та експертів організацій громадянського суспільства. Було підтримано ініціативу представників Бюро соціальних та політичних розробок, щодо проведення заходів (семінарів, круглих столів тощо) з розробки стратегії реформування механізму соціального діалогу, як політичного документу та подальшого його адвокатування.

Учасники засідання обговорили перспективи фінансування системи соціального захисту в умовах децентралізації, а також в умовах, коли захист соціальних та трудових прав (відповідно до Указу Президента України яким, 25 серпня 2015 року, затверджено «Національну стратегію у сфері прав людини») передбачає наступні результати:

– створено ефективну систему соціального захисту, яка відповідає можливостям держави;

– запроваджено альтернативні державним джерела фінансування системи соціального захисту.

Секретар КЕР Ігор Камінник наголосив на нагальній потребі в розвитку механізмів соціального інвестування на місцевому рівні, залучення ресурсів з різних джерел та забезпечення ефективності використання бюджетних коштів. Учасникам була представлена презентація «Соціальні інвестиції: нові технології вирішення соціальних проблем територіальної громади», на якій запропонована схема (як варіант) механізму діяльності Рад з питань соціального інвестування, які пропонується створити в деяких пілотних містах, наприклад в Одесі. Були розглянуті також механізми соціального інвестування та завдання діяльності Рад з питань соціального інвестування, які планується створити як консультативно-дорадчі органи при органах місцевого самоврядування.

Участниками засідання розглянуто проект змін до ЗУ «Про державно-приватне партнерство». Як зазначили учасники державно-приватне партнерство в сфері соціального захисту та розвитку соціальної інфраструктури потребує законодавчого забезпечення, як одного з механізмів соціального інвестування. Тому, зміни до діючого ЗУ «Про державно-приватне партнерства» вкрай необхідні. Але, запропоновані зміни викликали жваву дискусію, зокрема включення поняття «соціальні показники» до переліку ознак ДПП, а також можливість приватизувати об’єкти спільного використання під час ДПП. Деякі експерти висловили побоювання, що пропоновані зміни дають можливість незаконного привласнення об’єктів що створені в рамках державно-приватного партнерства приватною стороною. Учасники також відзначили необхідність детального розпису механізму переходу права власності на об’єкти ДПП.

За результатами обговорення прийнято рішення про необхідність проведення моніторингу стану соціального діалогу, а також розроблення пропозицій по його реформуванню в рамках імплементації Глибокої та всеохоплюючою зони вільної торгівлі з ЄС. Учасники наголосили на необхідності системного підходу до законодавчого забезпечення механізмів соціального інвестування, у тому числі і до удосконалення ЗУ «Про державно-приватне партнерство».

Також, було підтримано пропозицію експертів Бюро соціальних та політичних розробок щодо проведення всеукраїнського круглого столу з питань збереження людського капіталу в умовах реформ та економічної кризи, на якому також обговорити різні методи боротьби з бідністю та питання залучення соціальних інвестицій.

 

 

План роботи КЕР на 2015 рік (проект)

План роботи Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики на 2015 рік (проект)

 Політичні завдання на 2015 рік:

А) Визначення моделі соціального захисту (соціальної підтримки) людини, яка має бути впроваджена в Україні;

Б) Внесення змін до Конституції України з метою розмежування соціальних прав людини і гарантій з боку держави, визначення основ соціальної політики в Україні;

В) Розробка реальної стратегії подолання бідності в Україні із залученням недержавних організацій та сторін соціального діалогу;

Г) Розробка та сприяння впровадженню нової моделі соціального діалогу в Україні.

1.  Розробка пропозицій щодо доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування) (реєстр. №4178а) в частині:

– закріплення в Конституції України переліку основних державних соціальних стандартів, які повинні враховуватися при розрахунку обсягу видатків в процесі підготовки проекту Закону України “Про Державний бюджет України” та проектів місцевих бюджетів для забезпечення належного життєвого рівня громадян;

– конкретизації положень Конституції України щодо участі держави у формуванні доходів місцевих бюджетів (зокрема щодо спрямування коштів у межах такої участі на забезпечення державних соціальних стандартів);

– перегляд переліку та змісту соціальних, економічних, культурних та інших прав людини і їх гарантій, закріплених у Конституції України (актуалізація, уточнення, чітке розмежуванням безумовних державних гарантій та зобов’язань держави зі створення умов для реалізації прав людини).

2. Внесення комплексних змін до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” (чітке визначення та розмежування державних соціальних стандартів, нормативів та норм, формування чіткої системи державних соціальних стандартів, нормативів та норм, забезпечення періодичності перегляду базових державних соціальних стандартів, норм і нормативів тощо).

3. Підготовка проекту Закону України “Про основи соціального захисту в Україні” (комплексний законопроект, що повинен встановити основні принципи функціонування системи соціального захисту в Україні, визначити основні види і форми соціального захисту, передбачити вичерпний перелік підстав для виникнення права на соціальний захист і соціальну підтримку з боку держави).

4. Розробка та впровадження моделі надання соціальних послуг в умовах децентралізації.

5. Розробка та сприяння впровадженню сучасної моделі соціального діалогу в Україні:

– підготовкак Зеленої книги проблем впровадження і застосування інструментів соціального діалогу;

– розробка пропозицій щодо комплексних змін до Законів України “Про соціальний діалог в Україні”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про організації роботодавців”, “Про колективні договори і угоди” тощо.

 Тактичні завдання на 2015 рік:

А) Децентралізація, роздержавлення та підвищення ефективності системи надання соціальних послуг в Україні;

Б) Зміна підходів до призначення/надання соціальних виплат та пільг (в т. ч. підстав, видів і переліку категорій отримувачів);

В) Формування нової дієвої системи та підходів до розрахунку і використання державних соціальних стандартів та соціальних нормативів.

 1. Внесення змін до Бюджетного кодексу України (вдосконалення правового статусу відповідальних виконавців бюджетних програм з можливістю набуття такого статусу громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями, розширення/актуалізація переліку видатків Державного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення, розширення переліку видатків місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення, що підлягають врахуванню при визначенні обсягу міжбюджетних трансферів тощо).

2. Внесення змін до Податкового кодексу України (розширення переліку доходів неприбуткових установ та громадських обяєднань з неприбутовим статусом, звільнення операцій з надання соціальних послуг від обкладення податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість, вдосконалення порядку надання податкової соціальної пільги тощо).

3. Прийняття нової редакції Закону України “Про соціальні послуги” (забезпечення реальної рівноправності всіх суб’єктів, що надають соціальні послуги; чітке визначення переліку складних життєвих обставин, що є підставою для отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів; створення конкурентного ринку соціальних послуг та передумов роздержавлення сфери надання соціальних послуг; забезпечення адресності та ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на фінансування соціальних послуг; створення передумов для вільного вибору отримувачем соціальних послуг суб’єкта, що надає соціальні послуги тощо).

4. Внеснення комплексу пропозицій до чинного законодавства у сфері соціального захисту населення, спеціального соціального захисту та соціальних гарантій здійснення професійної (службової) діяльності представників окремих професій (видів діяльності) задля скорочення переліку пільгових категорій населення, а також переліку пільг та соціальних виплат, які надаються таким категоріям громадян.

5. Удосконалення системи статистичної звітності щодо соціальних виплат та надання соціальних послуг окремим категорія громадян та соціальним групам задля забезпечення прозорості обліку і ведення реєстрів отримувачів соціальних послуг та отримувачів соціальної допомоги.

 Головні завдання:

 

1 Завдання: Внесення зміни до Конституції України
Опис: закріплення переліку основних державних соціальних стандартів, видатки на забезпечення яких щорічно визначаються Законом України “Про Державний бюджет України” та місцевими бюджетами;- конкретизації у положеннях щодо участі держави у формуванні доходів місцевих бюджетів (зокрема щодо спрямування коштів в межах такої участі на забезпечення державних соціальних стандартів);

– перегляд переліку та змісту конституційних соціальних, економічних, культурних та інших прав людини і гарантій їх здійснення (актуалізація, уточнення, чітке розмежуванням безумовних державних гарантій та зобов’язань держави зі створення умов для реалізації прав людини).

Документ і стан готовності: Відповідні пропозиції готуються до внесення до Верховної Ради України.
2 Завдання: Забезпечення єдиних підходів до здійснення соціального захисту населення в Україні.
Опис: Створення рамкового закону, який повинен визначити основні засади і принципи здійснення соціального захисту в Україні, встановити соновні види і форми соціального захисту, підстави для набуття громадянами права на отримання певних видів пільг, соціальних виплат або соціальних послуг.
Документ і стан готовності: Проект Закону України “Про основи соціального захисту в Україні” (робоча назва) знаходиться на стадії розробки концепції (для розробки тексту законопроекту та його широкого обговорення необхідне залучення окремого фінансування).
3 Завдання: Підготовка моделі реформування системи надання соціальних послуг в умовах децентралізації
Опис: Сформулювати та затвердити на рівні експертного середовища загальне бачення моделі надання соціальних послуг в умовах децентралізації.
Документ і стан готовності: Розпочата робота над підготовкою моделі, проведено відповідні обговорення. Розроблена загальна модель розподілу повноважень та інструментів фінансування соціальних послуг.
4 Завдання: Підготовка Зеленої книги проблем впровадження і застосування інструментів соціального діалогу
Опис: Сформувати загальне бачення використання інстурментів соціального діалогу в забезпеченні консенсусу при визначенні та періодичному перегляді державних соціальних стандартів і соціальних гарантій. Підготувати пакет нормативно-правових документів, які забезпечать ефективне використання інстурментів соціального діалогу відповідно до стандартів та рекомендацій ЄС.
Документ і стан готовності: Розпочата робота над підготовкою Зеленої книги (за її результатами буде здійснено підготвку змін до Законів України “Про соціальний діалог в Україні”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про організації   роботодавців”, “Про колективні договори і угоди” тощо).
5 Завдання: Удосконалення системи статистичної звітності щодо соціальних виплат та соціальних послуг
Опис: Впорядкувати систему обліку здіснення соціальних виплат та надання соціальних послуг, за якими звітується Міністерство соціальної політики України та збирає інформацію Державна служба статистики України.
Документ і стан готовності: Підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи статистичної звітності за основними цільовим соціальним групам, соціальним виплатам та соціальним послугами.
6 Завдання: Внесення комплексних змін до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”
Опис: Чітке визначення та розмежування державних соціальних стандартів, нормативів та норм, формування чіткої системи державних регулювань у сфері забезпечення основних соціальних прав громадян та соціального захисту населення, визначення механізму розархунку та періодичної актуалізації основних державних соціальних стандартів тощо.
Документ і стан готовності: Підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державні соціальні стандарти та соціальні гарантії” знаходиться на стадії визначення основних питань для втручання у чинну редакцію.

 

Спільне засідання КЕР з питань соціальної політики

Порядок денний СПІЛьНОГО засідання

Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення МСП і НАН України та 13 групи Національної платформи громадянського суспільства Україна-ЄС

Дата проведення 28 серпня 2015 року.

Місце проведення: м. Київ, вул. Івана Франко 15/б перший поверх

Час проведення: 10.30-13.30

Мета: Обговорення стратегічнтх напрямів реформування соціального діалогу в рамках реалізації Угоди Україна-ЄС. Розвиток соціального інвестування в рамках внесення змін до ЗУ «Про державно-приватне партнерство».

 Теми для обговорення:

Питання, що виносяться на обговорення:

  1. Обговорення плану роботи КЕР на 2015 рік
  2. Узагальнення підсумків роботи року реалізації Угоди Україна-ЄС щодо соціального діалогу (шо зроблено, подальший шлях та що потрібно робити)
  3. Соціальне інвестування в Україні: спільні дії громади.
  4. Обговорення змін до ЗУ «Про державне-приватне партнерство».

4.Різне.

 

Час Зміст Коментарі
10:30 – 10:45 Реєстрація
10:45 – 11:00 Привітання
11-00-11.15 Інформація щодо плану роботи КЕР на 2015 р. Леонід Ільчук. Заступник директора Інституту з наукової роботи
11.15 – 11:45 Звіт 13-й групи щодо впровадження Угоди Україна-ЄС в сфері соціального діалогу та соціальної політики Дзундза Ростислав

Координатор 13-й групи НП ГО Україна-ЄС

Камінник Ігор

Секретар Координаційно-експертної ради

11:45 – 12:30 Соціальне інвестування: необхідність для громади Камінник Ігор

Секретар Координаційно-експертної ради

12:30 – 13:00 Обговорення змін до ЗУ «Про державне-приватне партнерство» Стефанова Оксана

Консультант Мінсоцполітики

13:00 – 13:30 Обговорення пропозицій щодо подальших дій.

Підведення підсумків

 Роздаткові матеріали: Проект плану роботи КЕР на 2015 рік; Звіт 13-й групи щодо першого року реалізації Угоди Україна-ЄС; Проект ЗУ «Про державне-приватне партнерство» (пояснювальна записка, порівняльна таблиця); Звіт з реалізації проекту Моніторинг інтегрованих систем надання соціальних послуг в Вірменії та Україні

Протокол № 1 засідання ініціативної групи

Протокол № 1

засідання ініціативної групи

зі створення  Координаційно–експертної ради з питань соціальної політики при Центрі перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики

7 листопада 2012

(більше…)

Засідання КЕР 13 серпня 2013

Реформування системи соціальних послуг почалось практично відразу, як вона почала створюватися після прийняття Закону України «Про соціальні послуги» у 2003 році. Плутанина в законодавстві, неясність та невизначеність термінів, проблеми з реалізацією вже прийнятих підзаконних актів все все це негативно характеризує систему соціальних послуг в Україні. Наприклад, відома Постанова Кабінету Міністрів України №559 «Про затвердження Правил організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів   для   надання   соціальних   послуг», яка була прийнята у 2004 році та втратила чинність у 2013, жодного разу не застосовувалась. Невизначеність та різне тлумачення мають місце на рівні базових понять. Відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», від 05 жовтня 2000 року №2017-III, зі змінами і доповненнями 2008, 2010, 2012, 2013 років забезпечується рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, у тому числі у сфері надання соціальних послуг. Але, в стандартах соціальних послуг, які активно розроблялися та розробляються Міністерством соціальної політики, передбачається такий об’єм послуг, які можливі тільки для VIP санаторіїв, а не в рамках забезпечення прожиткового мінімуму.На сьогодні не існує чіткого розуміння що таке соціальна послуга. Наказом Мінсоцполітики від 03.09.2012  № 5 затверджено Перелік 15 видів соціальних послуг – але постає питання, це дійсно перелік соціальних послуг, чи форми та умови надання послуг?. В Законі України від «Про соціальні послуги» 19. 06. 2003 року № 966-IV з подальшими змінами вказані наступні види соціальних послуг: «соціально-побутові послуги, психологічні послуги, соціально-педагогічні послуги, соціально-медичні послуги, соціально-економічні послуги, юридичні послуги, послуги з працевлаштування, інформаційні послуги, інші соціальні послуги». Ці послуги відсутні в переліку послуг визначених вищенаведеним Наказом Мінсоцполітики. В цьому ж Законі також визначені форми надання соціальних послуг – матеріальна допомога та соціальне обслуговування. Але навіть існуючі стандарти послуг які були прийняті міжвідомчим Наказом ще у 2010 році практично не працюють. Основними законами, на яких зараз базується система соціальних послуг є: ЗУ «Про соціальні послуги»; ЗУ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми то молоддю». Слід зазначити, що ці закони в деяких пунктах суперечать один одному та стали результатам міжвідомчої конкуренції в сфері надання соціальних послуг. Заля вирішення проблем впровадження діючої системи соціальних послуг, в країні з 2007 року триває реформування системи соціальних послуг. Прийнято Розпорядження КМУ від 8 серпня 2012 р. № 556-р «Про стратегію реформування системи соціальних послуг», 13 березня 2013 року Постановою КМУ затверджено «План заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг».Реформування системи соціальних послуг зумовлено потребою у створенні «ринку соціальних послуг» – забезпечення якості та ефективності соціальних послуг за оптимальну вартість. Ринок соціальних послуг передбачає право отримувача послуг обирати «установу та заклад, а також форму соціального обслуговування», «створення для суб’єктів, що надають соціальні послуги, рівних умов на ринку таких послуг», «модернізувати наявну інфраструктуру соціальних послуг та створити конкурентний ринок зазначених послуг шляхом впровадження механізму стимулювання суб’єктів, що надають соціальні послуги, до постійного підвищення рівня їх якості». Також, передбачається чіткий розподіл послуг, які надаються за рахунок бюджетних коштів та за рахунок власних коштів отримувача.Таким чином, важливим завданням реформування системи надання соціальних послуг, є роздержавлення цієї сфери та залучення недержавних надавачів до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Щодо проблем удосконалення законодавства та створення «системи надання соціальних послуг» яка повинна діяти після реалізації Стратегії реформування системи соціальних послуг у 2016 році було присвячено розширене засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики при Центрі перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України. Засідання відбулося 13 серпня 2013 року в приміщенні Всеукраїнської мережі ЛЖВ. Основним завданням засідання було обговорення «системи надання соціальних послуг» яка повинна бути закріплена в новій редакції Закону України «Про соціальні послуги», який дозволить об’єднати існуючі ЗУ «Про соціальні послуги», ЗУ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми то молоддю» в один та усуне різні тлумачення та визначення в цій сфері. В засіданні прийняли участь ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», Міжнародний благодійний фонд «Карітас-Україна», ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», Міжнародна громадська організація «LHSI», Соціальна служба ВІФАНІЯ та інші організації.Слід вказати, що 15 липня Департаменту соціальних послуг Міністерства соціальної політики було надано пакет змін до нормативно-правових актів, удосконалення яких передбачено «Планом заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг». Пакет цих документів було розроблено Координаційно-експертною радою на замовлення Міністерства соціальної політики з урахуванням пропозицій НУО. Протягом липня-серпня проходили робочі зустрічі представників НУО як між собою, так і з фахівцями Міністерства соціальної політики задля обговорення цих пропозицій. Впродовж цих зустрічей Міністерством було запропоновано розробити нову редакцію ЗУ «Про соціальні послуги». Розробка нової редакції неможлива без розуміння щодо вибудови системи створення риноку соціальних послуг з участю в ньому організацій різних форм власності. Саме тому, важливим питанням яке обговорювалось на засіданні було розробка «схеми організації та надання соціальних послуг» від рівня центральних органів виконавчої влади до рівня отримувача. Були прописані функції та розподіл між плануванням, фінансуванням, контролем та наданням соціальних послуг, що забезпечить орієнтацію всієї системи не на надавачів соціальних послуг, а на отримувачів. Розробка цієї системи стало заключним кроком до розробки спільного бачення НУО щодо результатів реформування системи соціальних послуг, яке напрацьовувалось впродовж 2012-2013 років, у тому числі завдяки діяльності Координаційно-експертної ради ЦПСД та Громадської ради при Міністерстві соціальної політики. На розширеному засідання КЕР при ЦПСД його учасники дійшли спільного бачення щодо:- необхідності розробки принципово нового Закону України «Про соціальні послуги» із врахуванням пропозицій НУО;- опрацювати необхідний пакет документів щодо внесення змін до законів України та підзаконних актів (Постанов КМУ, Розпоряджень КМУ, Положень про органи місцевого самоврядування) стосовно соціальних послуг;- впродовж тижня доопрацювати запропоновану схему забезпечення фінансування соціальних послуг з подальшим її наданням експертам з соціальної роботи;- після проведення екпертної оцінки, врахувавши зауваження та пропозиції провести зустріч з представниками Міністерства соціальної політики та обговорити базові принципи нової редакції Закону України «Про соціальні послуги».

Соціальні послуги: децентралізація та ринок

20 березня 2014 року в Міністерстві соціальної політики України пройшов круглий стіл з обговорення нової редакції Закону України «Про соціальні послуги». Ініціаторами засідання виступили Департамент соціальних послуг Міністерства соціальної політики, Підкомітет з реформування соціальних послуг Комітету з питань формування державної політики у сфері надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним громадянам, іншим соціально вразливим верствам населення Громадської ради при МСП. В засіданні круглого столу прийняло участь біля 30 представників недержавних та міжнародних організацій та міжнародних проектів.

(більше…)

Соціальна політика: «гроші – мірило щирості намірів».

В Україні склалась цікава ситуація щодо напрямків діяльності організацій громадянського суспільства. Міжнародні донори, що фінансують розвиток організацій громадянського суспільства, Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства при Президенті України, громадські ради при Центральних виконавчих органах, більше цікавляться питаннями прямої демократії та участю НУО у прийнятті політичних рішень щодо удосконалення законодавства стосовно виборів, референдумів, мирні зібрання тощо. Не зменшуючи важливість цих питань, слід пам’ятати, що соціально-економічна діяльність НУО, а саме, реформування соціальної сфери, боротьба з бідністю, забезпечення сталого розвитку тощо, є не менш важлива ніж громадсько-політична.

(більше…)

Засідання КЕР від 29.09.13р.

Основне завдання реформи ситеми соціальних послуг – реформування бюджетної системи.

Реформування системи соціальних послуг розпочато з моменту її створення та прийняття Закону України «Про соціальні послуги». Але, на превеликий жаль, і на сьогодні існує неузгодженість законодавчих та нормативних актів щодо понятійного апарату, визначень та категорій, наявні проблеми з реалізацією вже прийнятих підзаконних актів, а також з відсутністю підходів щодо розрахунку фінансування соціальних послуг на одного отримувача на заміну традиційним підходам утримання установ.

(більше…)

Реформі системи соціальних послуг не вистачає загального бачення

Реформі системи соціальних послуг не вистачає загального бачення та політичної волі щодо внесення змін до бюджетного законодавства.

Якщо спитати у фахівців, які займаються наданням соціальних послуг особам, що потрапили в складні життєві обставини, то всі підтвердять, що в Україні активно проходить реформа системи надання соціальних послуг. Базовими документами для цієї реформи є Закон Україні «Про соціальні послуги» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 556-р «Про стратегію реформування системи соціальних послуг». Але чи вдається державним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування «модернізувати наявну інфраструктуру соціальних послуг та створити конкурентний ринок зазначених послуг шляхом впровадження механізму стимулювання суб’єктів, що надають соціальні послуги, до постійного підвищення рівня якості таких послуг» (завдання Стратегії реформування) та «створити для суб’єктів, що надають соціальні послуги, рівні умови на ринку таких послуг» (принципи реалізації Стратегії реформування)?. Як відбувається взагалі ця реформа та чи не маємо ми справу з ситуацією, коли держава «делегує повноваження» без «делегування коштів».

(більше…)

Лист Міністерства соціальної політики України

 img012

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту