Домашня » 2016 » Травень

Monthly Archives: Травень 2016

Європейські виміри антидискримінації та гендерної рівності

Європейські виміри антидискримінації та гендерної рівності

    Європейський вибір України потребує значних зусиль з імплементації європейських норм захисту прав людини в українське законодавство.Базовим документом, ратифікованим Україною з цього питання є Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Окрім цього, Загальна декларація прав людини наголошує на недопущенні дискримінації у тому числі щодо статі. В Угоді про Асоціацію в додатку ХL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» в розділі «Антидискримінація та гендерна рівність» зазначається, що Директива Ради № 2000/78/ЄС від 27.11.2000, що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності, має бути впроваджена протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

    Директива Ради № 2004/113/ЄС від 13.12.2004 про реалізацію принципів рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг та Директива Ради № 79/7/ЄЕС від 19.12.1978 про поступове запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення, мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

    Окрім міжнародного виміру, принципи гендерної рівності затверджені в статтях 3, 21, 23, 24 Конституції України. Зокрема, в стаття 24 присвячена подоланню дискримінації в Україні, надання рівних можливостей для жінок та чоловіків у різних сферах діяльності. Не зважаючи на низку документів, ратифікованих та розроблених Україною з цього питання, ситуація з імплементацією та дотриманням гендерної рівності в нашій державі не є втішною. Слід врахувати дуже гострі суспільні суперечки відносно питань дискримінації за гендерними ознаками, які іноді вибухають в різних містах нашої країни.

    Щоб змінити ситуацію, необхідно забезпечити підготовку відповідних змін та доповнень до діючого законодавства, які потім не залишаться на папері. Для цього необхідно забезпечити супровід незалежних експертів, які можуть подивитись на проблему з різних боків та забезпечити залучення до обговорення проблемних питань широке коло зацікавлених сторін

    Обговоренню питань євроінтеграційних зобов’язань України в цій сфері було присвячено засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і НАН України, яке пройшло 20 травня 2016 року у м. Києві. В засіданні приймали участь експерти Бюро соціальних та політичних розробок, представники ГО Бахтала Дром, активісти правозахисного руху, представники НДІ ПЗН Мінсоцполітики і НАН України.

    Аналізуючи ситуацію у сфері забезпечення гендерної рівності в Україні, учасники засідання важливою проблемою визначили нестачу незалежних недержавних інституцій, які б надавали незалежний експертний висновок відносно питань забезпечення гендерної рівності та антидискримінації а відтак здатних комплексно підійти до питань оцінки ситуації у цій сфері та імплементації змін у процеси пов’язані з дотриманням Україною взятих на себе зобов’язань.

Учасники засідання дійшли висновку про необхідність створення аналітичного майданчику – окремої незалежної структури, що здатна заручившись підтримкою експертів та основних акторів у сфері гендерної рівності, проаналізувати ситуацію з її дотримання та лобіювати необхідні зміни там, де виникають гострі суспільні дискусії. Таким майданчиком може стати Центр досліджень гендерної політики та антидискримінації.

    Основними напрямами діяльності Центру досліджень гендерної політики та антидискримінації  можуть бути:

  1. Проведення аналітичної діяльності щодо національних тенденцій дотримання гендерної рівності в Україні та порядку їх реалізації
  2. Розробки нормативно-правових документів з даного питання
  3. Інформування громадськості щодо результатів аналітичної діяльності
  4. Промоція науково-дослідної діяльності у сфері гендерної рівності
  5. Моніторинг трансляції гендерних стереотипів у різних сферах діяльності
  6. Сприяння формуванню гендерно чутливої культури в українському суспільстві

    Центр досліджень гендерної політики та антидискримінації  планується як незалежна, некомерційна спільнота професіоналів, що працюють у різних сферах соціального та гуманітарного знання, поєднаних бажанням глибоко дослідити питання гендерної рівності та антидискримінації в Україні у розрізі національної політики та соціальних процесів та адвокатувати позитивні зміни у суспільстві.

 

Аналіз змін у системі соціального захисту України в 2014 – 2015 рр. та подальші кроки

11 травня 2016 року відбувся тристоронній семінар на тему: «Аналіз змін у системі соціального захисту України в 2014 – 2015 рр. та подальші кроки. В рамках тристороннього семінару відбулася презентація результатів аналізу змін в системі соціального захисту України в 2014-2015 рр., зробленого МОП, та затвердження висновків і рекомендацій щодо подальших кроків.

20160511_251543

В роботі семінару взяли участь: Кенічі Хіросе, провідний спеціаліст з питань соціального захисту, Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн ЦСЄ; Валері Шмітт, Керівник відділу соціальної політики, управління і стандартів, Департамент соціального захисту, Регіональний офіс МОП для країн Європи та Центральної Азії.

Від Інституту в роботі семінару взяли участь: директор Інституту Тетяна Кірян; завідувач відділу соціального прогнозу Наталя Поляк; наукові співробітники відділу соціального прогнозу Зоряна Самерханова та Олена Тарасюк.

20160511_160649

 

 

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту