Домашня » Бюлетені КЕР

Записи розділу: Бюлетені КЕР

Бюлетень КЕР з питань соціальної політики НДІ ПЗН Мінсоцполітики і НАУ Випуск 3-4 (15-16), липень -грудень 2017 р.

 

Липень

31 липня 2017

«Сильна місцева громада-соціальна місцева громада»

    Бюро соціальних  та політичних розробок  розпочинає  реалізацію проекту «Сильна місцева громада –  Соціальна місцева громада» за підтримки  Представництва дитячого фонду ООН в Україні (UNICEF). Проект спрямовано на покращення діяльності окремих територіальних громад (ОТГ) у соціальній сфері, надання їм методологічної та технологічної  підтримки. По своїй суті, проект є логічним продовженням та другою стадією проекту  «Підходи до соціальної реформи: від інновації до традиції»,  якщо перший проект був «інновацією», то другий етап є «традицією», та є технологічним шліфуванням першого на рівні ОТГ.  Експерти Бюро співпрацюватимуть з Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів України  у  сфері впровадження інтегрованої моделі соціального сектору в 35 ОТГ. За допомогою проекту буде розроблено комплексний підхід до планування та фінансування освітніх, соціальних проектів та проектів з охорони здоров’я.
     ОТГ отримають не тільки ресурсну, методологічну та інформаційну підтримку, а також рекомендації щодо залучення соціальних інвестицій у соціальну сферу для більш ефективного використання коштів у рамках програмно-цільового методу фінансування. Проект впроваджується спільно БСПР та провідними академічними інституціями України та неурядовими установами, такими як  НДІ праці та зайнятості населення, а також ЮНІСЕФ України.Також за час реалізації  проекту буду проведені такі заходи, як: аналіз та визначення спроможності ОТГ, її індексу розвитку людського потенціалу; структурування ОТГ за їх унікальними ознаками, надання унікальних рекомендацій для кожної ОТГ; планування дій ОТГ щодо розвитку соціального сектору, зокрема – розробку заснованого на висновках стратегічного плану, пошук можливих ресурсів для поповнення бюджету, призначеного для людського розвитку (місцеві спілки, гранти, податки, інструменти розвитку місцевого бізнесу); розробка планів розвитку територіальних громад (для Міністерства соціальної політики), які не тільки дозволять покращити роботу місцевих та державних установ, але і зроблять можливим для міністерства більш ефективно впливати на дії організацій-донорів, які виділяють кошти на децентралізацію. Основною метою проекту є закладення фундаменту впровадження «Інтегрованної моделі соціального сектору» на рівні ОТГ через: початкову оцінку адміністративних та фінансових компонентів соціального сектору ОТГ; впровадження методологічних рекомендацій у адміністративному та бюджетному плануванні; ідентифікація фінансових пріоритетів, в залежності від потреб громад; забезпечення координації між трьома компонентами соціального сектору: охорона здоров’я, освіта, та соціальний захист; розробка механізму моніторингу та оцінки динаміки індексу розвитку людського потенціалу на рівні обраних громад, використання сучасних міжнародних практик.

У рамках проекту заплановано 6 робочих поїздок, 14 зустрічей з представниками  ОТГ.

Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/205-byurorozpochinaerealizatsiyuproektusilnamistsevagromadasotsialnamistsevagromadazapidtrimkipredstavnitstvayunisefvukraj

19 липня 2017

Відбулось засідання координаційно-експертної ради з питань соціальної політики

    19 липня  2017 року відбулося робоче засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України. Засідання пройшло в рамках реалізації проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада», що реалізується за підтримки ЮНІСЕФ. На засіданні було обговорено пілотування функціональної моделі інтегрованого соціального сектору у 34 Об’єднаних територіальних громадах (ОТГ), визначених Міністерством соціальної політики. Експерти також обговорили розробку  моделей комплексних цільових програм соціального сектора, з відповідними результативними показниками, що мають відображати індикатори людського розвитку.

Ростислав Дзундза поінформував учасників, що Бюро соціальних та політичних розробок стало членом мережі EPRD (Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. ) EPRD є провідною Польскою компанією, яка працює з 1995 року. EPRD співпрацювала з такими фондами як USAID, Know How Fund та фондами ЄС у сфері регіонального розвитку та реструктуризації, та була залучена у проекти, які фінансувалися з коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, і Світового Банку. Наразі EPRD співпрацює с Європейською комісією. Долучення до цієї мережі відкриває нові горизонти для Бюро соціальних та політичних розробок у його діяльності та праці на благо суспільства.

Леонід Ільчук, заступник директора Інституту з наукової роботи наголосив на важливості впровадження зазначеного Проекту в практичну площину діяльності органів місцевого самоврядування (ОТГ). Особливе місце займає розробка зрозумілої для керівників ОТГ моделей комплексних цільових програм на підставі розрахунку показників соціальної безпеки.  

Детальніше:https://bureau.in.ua/index.php/news/206-yak-planuvati-ta-monitoriti-vikonannya-sotsialnikh-program-na-mistsevomu-rivnii

26 липня 2017

Планування моніторингу соціальних програм на місцевому рівні
В контексті комплексних реформ, що відбуваються в Україні, важливу роль має покращення практики стратегічного та оперативного планування, в як програмного, так і бюджетного, для підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Невід’ємним елементом процесу планування є моніторинг та оцінка на всіх його етапах, зокрема оцінка ситуації, моніторинг процесу, оцінка результатів тощо. Особливе значення має запровадження удосконалених підходів планування, моніторингу та оцінки у соціальній сфері, яка включає ключові аспекти життєдіяльності та добробуту населення. Обговоренню цих питань було присвячено засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики, що відбулося 26 липня 2017 року.

Засідання пройшло в рамках реалізації проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада», що реалізується за підтримки ЮНІСЕФ. У засіданні взяли участь експерти Бюро соціальних та політичних розробок, НДІ праці та зайнятості населення, представники  Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)  Україні та інші міжнародні експерти.

На засіданні було продискутовано проект аналітичного документу, що стосується практики планування, моніторингу та оцінки соціальних програм на місцевому рівні. Автори документу взяли за приклад практики міста Одеси.

Олена Нечесіна, експерт ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», зробила коротку презентацію ключових положень розробленого документу. За її словами, метою дослідження було проаналізувати практику стратегічного та бюджетного планування соціальної сфери на прикладі м. Одеса з точки зору визначення та застосування показників моніторингу та оцінки. Відповідно, задіяні експерти, проводили аналіз стратегій, програм/ планів та показників, що застосовуються у сфері соціального захисту та надання соціальних послуг.

У проекті аналітичного документа зроблено комплексний огляд а) показників, що застосовуються в програмному та бюджетному плануванні заходів для вирішення соціальних проблем на місцевому рівні (на прикладі м. Одеса), висновки та рекомендації за результатами аналізу, б) Огляд практики реалізації програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем м. Одеса (за 2014-2016 роки), висновки та рекомендації, а також в) Огляд нормативно-правових актів з питань стратегічного планування та розробки програм, г) Огляд підходів до здійснення моніторингу та оцінки в міжнародній практиці та нормативне регулювання.

Автори проекту документа відзначили, що наразі відсутні механізми визначення пріоритетних соціальних проблем, кошти програм спрямовані на різнопланові «цілі» фінансування недержавних організацій за рахунок бюджетних коштів, система показників моніторингу та оцінки не розроблена та не використовується, а по деяким номінаціям є традиційні переможці.

 Серпень

07 серпня 2017

Спроможність та соціальний профіль Об’єднаних територіальних громад

    Для впровадження інтегрованої моделі соціального сектору на рівні Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) потрібно чітко розуміти, який потенціал має та чи інша громада, чи здатна вона забезпечити виконання тих чи інших соціальних програм, та чи достатньо добре вона фінансово зорганізована для ефективного людського розвитку.  З поміж уже створених ОТГ, Міністерство соціальної політики України відібрало 38 громад, для яких передбачалося надання технічної допомоги. З початком проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада», що був підтриманий ЮНІСЕФ, ці громади були запропоновані Міністерством для пілотування Інтегрованої моделі соціального сектору.  Відповідно до даних, зібраних експертами Бюро,  громади є дуже різними, і за кількістю мешканців, і за показниками фінансової/економічної спроможності, і за соціальною інфраструктурою. Очевидно, що рекомендації щодо розвитку соціального сектору для ОТГ, в якій мешкає більше ніж 30 000 чоловік, не можуть бути однаковими з рекомендаціями для ОТГ з 3 000 мешканців. Тому експерти Бюро соціальних та політичних розробок спільно з ЮНІСЕФ провели ранжування запропонованих громад, виділивши 7 найбільш типових для аналізу та подальшої технічної підтримки.

    7 серпня 2017 року, експерти мали можливість обговорити результати ранжування, а також інструмент оцінки спроможності ОТГ на розширеному засіданні Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики (КЕР). Зустріч відбулася в приміщені  МБФ «Карітас України» та залучила широке коло експертів з недержавних організацій, наукових інституцій та профільних департаментів Міністерства соціальної політки.

Засідання відкрив Голова  правління Бюро соціальних і політичних розробок Ростислав Дзундза, наголосивши на важливості  постійної діяльності  КЕР як майданчика для вироблення організаціями громадянського суспільства спільного бачення щодо розробки стратегії  реформування  соціальної політики в Україні. Учасників зустрічі привітала Дзвенислава Чайківська, генеральний секретар МБФ «Карітас  України» та очільниця Координаційно-експертної ради.  Вона підкреслила, наскільки важливою та водночас складною є проблема адекватної оцінки спроможності новостворених об’єднаних громад, особливо в умовах масштабних організаційних перетворень.

Листопад

3 листопада 2017

Відбулась конференція «Уряд і бізнес: чи є перспективи впровадження недискримінаційних норм на ринку праці?»

    3 листопада у Києві відбулась конференція «Уряд і бізнес: чи є перспективи впровадження недискримінаційних норм на ринку праці?»  Під час конференції учасники давали оцінку перспективам упровадження в Україні шести недискримінаційних Директив Ради Європейського Союзу, які стосуються гендерно-рівного доступу українських громадян до праці та послуг. Ці директиви передбачають дотримання принципу недискримінації. До вашої уваги нижче за посиланнями Резолюція та Програма .

Нині все більше в Україні говорять про різноманіття й все більше роботодавців тяжіють до створення колективів, де працюють люди різноманітного походження, статі, віку, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та інших проявів різноманітності, але чи включені вони в робочий процес як одне ціле? Це питання вже стосується інклюзії – створення умов, за яких різні люди включені до процесу прийняття рішень й несуть відповідальність на рівних засадах. Наскільки можливості для такої інклюзії забезпечуються українським трудовим законодавством та відповідними планами розвитку державної політики, а також знаходять застосування в  корпоративних практиках бізнесу? Саме ці питання і стали предметом конференції, у заході взяли участь керівники відділів та спеціалісти,  відповідальні за питання європейської інтеграції Міністерства соціальної політики України, Державної служби зайнятості України (Центральний апарат),  Державної служби України з питань праціі, науковці НАН України з НДІ питань праці і зайнятості населення, Центр проблем імплементації європейського соціального права, експерти з Коаліції протидії дискримінації в Україні, Ради Європи, представники профспілок та бізнесу, міжнародні експерти зокрема країн Східного Партнерства (Молдова, Грузія, Вірменія).

Дух і буква цих директив передбачають дотримання принципу недискримінації керівного для багатьох документів Ради Європейського Союзу. Положення про заборону дискримінації за ознакою статі ввели ще до першої редакції Договору про заснування Європейської економічної спільноти 1957 року. Це мало б забезпечити єдині правила гри між державами-членами, і – перешкодити отриманню конкурентних переваг, які могли б отримати держави-члени, встановивши нижчу оплату чи менш сприятливі умови праці для жінок. Тому питання недискримінації і повноцінного впровадження цих Директив не є таким собі доважком до Угоди, а повноцінною вимогою, що має таке ж сильне економічне, як і соціальне підґрунтя.

Не менші наслідки гендерна дискримінація має всередині країни. «Скільки нових підприємств, бізнесу не було відкрито, скільки квартир не було куплено, скільки дітей не було народжено тільки через те, що жінки заробляють на 26% менше, ніж чоловіки, – повідомляє експерт Коаліції, керівник Центру Солідарності в Україні  (Ukraine Solidarity Campaign) Трістан Масат – в Україні криза та багато викликів, водночас половина працездатного населення –  жінки – не мають рівних можливостей  і не можуть активно брати участь в економічному житті».

Наш європейський вибір вимагає приєднатися до цих правил гри, й установити рівний підхід, рівне ставлення, рівні умови і рівну оплату за рівноцінну працю для жінок і для чоловіків. Гендерна рівність та недискримінація повинні стати основою дій, що здійснюються в рамках політики  Східного партнерства Європейського Союзу, задля забезпечення  повної підтримки  суспільствами  країн партнерів  ЄС, говорить Ростислав Дзундза, організатор конференції.

Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/216-vidbulas-konferentsiya-uryad-i-biznes-chi-e-perspektivi-vprovadzhennya-nediskriminatsijnikh-norm-na-rinku-pratsi

Резолюція: https://bureau.in.ua/downloads/Rezolucia.pdf

  Програма:https://bureau.in.ua/downloads/International%20Conference%20G&B%2003.11.17.pdf

 30 листопада 2017

Створення умов для вирішення соціально значущих проблем, розробка спільних заходів для захисту і згуртування вразливих верств населення

    30 листопада 2017 року у приміщенні клубу ветеранів у м. Бахмут відбулось засідання круглого столу «Створення умов для вирішення соціально значущих проблем, розробка спільних заходів для захисту і згуртування вразливих верств населення м. Бахмуту» в рамках проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада» громадської організації «Бюро соціальних та політичних розробок» що реалізується за підтримки представництва дитячого фонду ООН (UNICEF). Ця зустріч об’єднала представників міської ради, управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я, пенсійного фонду та громадських організацій міста, які представлять осіб з інвалідністю або волонтерські організації чи благодійні фонди що працюють у соціальній сфері. Перед присутніми з привітальним словом виступила секретар Бахмутської міської ради Світлана Кішченкою Перша частина заходу відбулась у форматі «питання-відповідь», де кожний бажаючий міг поставити запитання, яке його цікавить та відразу отримати на нього повну та обґрунтовану відповідь. У другій частині зустрічі слово для виступу було надано гостям із міста Києва, організація «Бюро соціальних та політичних розробок Перед присутніми виступив Ростислав Дзундза, голова правління «Бюро соціальних та політичних розробок» який презентував матеріали проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада» , що реалізується за підтримки представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), а саме результат аналізу стратегічних документів соціальної спрямованості міста Бахмут розроблений експертами Бюро. Зокрема ознайомив присутніх з практикою планування, моніторингу та оцінки програм соціальної сфери на місцевому рівні (на прикладі м. Бахмут) та поширення досвіду щодо реалізації проектів з соціального інвестування, пошуку можливостей залучення додаткового фінансування для вирішення нагальних потреб громади.  Для забезпечення сталого людського розвитку та  гідного рівня життя громад необхідно запровадження удосконалених підходів стратегічного планування у соціальній сфері в цілому, та всіх її складових, зокрема надання соціальних послуг сім’ям та особам, які опинились у складних життєвих обставинах

Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/221-stvorennya-umov-dlya-virishennya-sotsialno-znachushchikh-problem-rozrobka-spilnikh-zakhodiv-dlya-zakhistu-i-zgurtuvannya-vrazlivikh-verstv-naselennya

Грудень

7  грудня 2017

    07.12.2017 року у м. Києві (Готель Турист) відбувся круглий стіл на тему: «Соціальне інвестування, як засіб вирішення соціальних проблем громади та інструмент залучення додаткового фінансування» в рамках проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада», що реалізується ГО «Бюро соціальних та політичних розробок».  Метою круглого столу було поширення досвіду щодо реалізації на рівні ОТГ проектів з соціального інвестування та можливостей залучення додаткового фінансування для вирішення нагальних потреб громади.    При відкритті заходу виступили:  Леонід Ільчук, заступник директора Інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України з наукової роботи, кандидат політичних наук, доцент, Заслужений працівник соціальної сфери та Ростислав Дзундза, голова правління ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», заступник голови Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України.

Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/222-sotsialne-investuvannya-yak-zasib-virishennya-sotsialnikh-problem-gromadi-ta-instrument-zaluchennya-dodatkovogo-finansuvannya

8  грудня 2017

Відбулося засідання Координаційно-експертної ради в рамках реалізації проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада»

    8 грудня 2017 року в рамках проекту «Сильна місцева громада – соціальна місцева громада», який реалізується Бюро соціальних та політичних розробок за підтримки ЮНІСЕФ, відбулося чергове засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України. В засіданні КЕР взяли участь представники Міністерства соціальної політики України, зокрема: Заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна;  начальник управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Оксана Суліма; начальник управління профілактики соціального сирітства Ірина Пінчук, заступник директора Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості населення Леонід Ільчук, Директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Руслан Ковбаса, заступник голови Громадської ради при Мінсоцполітики Ростислав Дзундза, експерт Світового банку Наталія Зінкевич а також представники громадянського сектору та міжнародних проектів.

    В ході заходу обговорювалися результати реалізації проекту, в тому числі розроблені в рамках проекту документи, а саме Соціальний паспорт громади та інструмент пріоритизації, які були відпілотовані експертами Бюро в ході візитів до відібраних ОТГ. Заслухано Презентацію про реалізацію проекту  розроблену Оленою Виноградовою, керівником проекту, зокрема було наголошено, що метою розробки даних документів було створення простих інструментів для об’єднаних територіальних громад, які вони зможуть використовувати при проведенні аналізу ситуації в соціальному секторі та складанні стратегічних планів та планів соціального розвитку своїх громад. 

Учасники обговорення Соціального паспорту громади прийшли до висновку, що назву документу краще змінити на Соціальний профіль громади. Ольга Цвілій, один з експертів-розробників документу, презентувала кожний розділ документу та отримала пропозиції щодо корегування чи доповнення деяких його компонентів. Відбулася жвава дискусія щодо його наповнення та внесення змін практично в усі його компоненти. В процесі дискусії Голова правління Бюро соціальних та політичних розробок Ростислав Дзундза наголосив на актуалізації соціального паспорту громади, який буде певною відправною точкою для прийняття управлінських рішень керівництвом громади на місцях у всіх сферах її розвитку, особливо у соціальній сфері. По завершенню обговорення заступник директора Інституту з наукової роботи Леонід Ільчук запропонував учасникам дискусії доопрацювати проект соціального паспорту громади та направити його для подальшого обговорення усім зацікавленим сторонам.

В результаті заходу учасники прийшли до висновку, що розроблені інструменти можуть використовуватися в громадах після доопрацювання, але необхідно зробити кроки для їх нормативного затвердження.

Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/223-vidbulosya-chergove-zasidannya-koordinatsijno-ekspertnoji-radi-z-pitan-sotsialnoji-politiki-v-ramkakh-realizatsiji-proektu-silna-mistseva-gromada-sotsialna-mistseva-gromada

Бюлетень Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики НДІ ПЗН Мінсоцполітики і НАН України. Випуск 3-4 (11-12) Вересень-Грудень 2016

Бюлетень КЕР. Випуск 3-4 (11-12)

Інформаційний бюлетень Координаційно – експертної ради з питань соціальної політики Науково – дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України № 1 – 2 (9‑10) 2016 січень-серпень

Інформаційний бюлетень КЕР№ 1 – 2 (9 -10) 2016 січень-серпень

Бюлетень №1

Спільна позиція, як запорука реформування системи

Найбільш проблемним питанням в реформуванні системи надання соціальних послуг, є вироблення узгодженої позиції щодо кінцевих завдань процесу змін. Розробка спільного бачення недержавними надавачами соціальних послуг, щодо того, як повинна виглядати ефективна система надання соціальних послуг, стикається перш за все з різними інтересами недержавних організацій, які представляють інтереси різних соціальних груп. Дуже часто, інтереси організацій зумовлені видом бюджетного фінансування соціальних послуг чи установ, які працюють з конкретною цільовою групою.

Координаційно-експертна рада з питань соціальної політики Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України, впродовж 2013-2014 років постійно займалась виробленням спільного бачення недержавними організаціями щодо загальних параметрів системи надання соціальних послуг, принципів роздержавлення та децентралізації всієї системи.

Детальніше: http://www.hiv.org.ua/news/content?id=979

Контакти: м. Київ, 03040, Задорожній пров. 3, корпус 2

тел./факс: +38 044 258-05-50, e-mail: office@hiv.org.ua 

Редакційна колегія: Ігор Камінник, Леонід Ільчук, Ростислав Дзундза, Олена Девіс

Бюлетень підготовлено ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» в рамках реалізації проекту «Побудова життєздатної системи комплексних послуг з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, догляду та підтримки для уразливих груп та ЛЖВ» за підтримки ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» за кошти Глобального Фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією.

Нова редакція ЗУ «Про соціальні послуги»: коментарі Мінфіну

Досвід розробки та впровадження законопроектів в соціальній сфері показує, що найбільш проблемним, для узгодження проекту нормативно-правових документів, є Міністерство фінансів України.

Впродовж 2013-2014 року неурядові організації розробили та проводили громадські обговорення нової редакції ЗУ «Про соціальні послуги» яка повинна сприяти реформуванню системи надання соціальних послуг, залучення недержавних надавачів соціальних послуг, гармонізації наявних нормативно-правових документів, які розроблені в цій сфері, але не працюють у зв’язку з неузгодженістю між собою. Проект було розроблено разом з фахівцями Міністерства соціальної політики, та підтримувалось Міністерством на всіх етапах розробки.

Детальніше: http://www.hiv.org.ua/news/content?id=976

Інформаційний бюлетень №3 за липень-вересень 2014

Соціально-економічна діяльність НУО та Першочергові дії щодо розвитку громадянського суспільства

Для розробки пропозицій до «Плану першочергових дій у сфері державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства та впровадження демократії участі» 4 липня 2014 року в приміщенні МБФ «Карітас України» пройшло засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України. В засіданні взяли участь експерти групи «Реформа системи соціального захисту в Україні» Реанімаційного пакету реформ та 5-ї робочої групи «Соціальний діалог та справедливість» Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Захід відбувся в рамках проекту ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» «Розширення доступу до якісних медичних та соціальних послуг в сфері протидії ВІЛ та ТБ», який фінансується ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Детальніше: http://www.hiv.org.ua/news/content?id=958

Основне завдання реформи системи соціальних послуг — реформування бюджетної системи

Реформування системи соціальних послуг розпочато з моменту її створення та прийняття Закону України «Про соціальні послуги». Але, на превеликий жаль, і на сьогодні існує неузгодженість законодавчих та нормативних актів щодо понятійного апарату, визначень та категорій, наявні проблеми з реалізацією вже прийнятих підзаконних актів, а також з відсутністю підходів щодо розрахунку фінансування соціальних послуг на одного отримувача на заміну традиційним підходам утримання установ.

З метою вирішення ряду проблемних питань, щодо надання соціальних послуг в Україні крокує реформування системи соціальних послуг. Концепція реформування системи соціальних послуг, була схвалена Розпорядженням КМУ від 13 квітня 2007 р. N 178-р та втратила чинність 8 серпня 2012 року, відповідно до Розпорядження Кабінеті міністрів України № 556-р «Про стратегію реформування системи соціальних послуг». 13 березня 2013 року затверджено «План заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг». Заходи з реформування системи соціальних послуг передбачені також Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013 «Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Аналіз урядових заходів з реформування системи соціальних послуг, які здійснює Міністерство соціальної політики свідчить про те, що реформа системи соціальних послуг випереджує реформування бюджетної системи України. Окрім того, існує неузгодженість в термінах та визначеннях що міститься в базових законах щодо сфери надання соціальних послуг, а саме: ЗУ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» та ЗУ «Про соціальні послуги».

Саме тому, задля обговорення питання розробки нової редакції ЗУ «Про соціальні послуги», який би об’єднував два вищенаведених Закони, було присвячено розширене засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики при Центрі перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України.

На засіданні директор Центру перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та НАН України Л. Ільчук охарактеризував проблемні питання та стан законодавчої бази стосовно соціальних послуг та доповів відносно прохання Мінсоцполітики щодо розробки нової редакції закону «Про соціальні послуги»

Засідання пройшло 24 вересня в приміщенні МБФ «Карітас-Україна». В ньому прийняли участь представники ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», Всеукраїнського громадського об’єднання «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю», ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», Міжнародної громадської організації «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я», «Бюро соціальних та політичних розробок», Української федерації убезпечення, ЮНІСЕФ, робочої групи «Соціальний діалог та справедливість» Форуму громадянського суспільства східного партнерства.

В обговоренні проблемних питань, які потрібно вирішити при створенні нової (об’єднаної) редакції ЗУ «Про соціальні послуги» приймали участь французькі експерти Марі Колет Лалір (експерт з соціальної політики та французького законодавства у сфері соціальної політики) та Даніель Ларже (експерт з соціальної політики та соціального захисту Франції). В рамках Проекту Європейського Союзу «Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні» вони розробили пропозиції щодо гармонізації соціального законодавства (особливо в сфері соціальних послуг) до законодавства Європейського союзу. На засіданні була розглянута структура нової редакції Закону, яка була запропонована Координаційно-експертною радою та визначені основні напрями діяльності. Також було розглянуто питання щодо проведення засідання Громадської ради при Міністерстві соціальної політики щодо реформування системи соціальних послуг, яке заплановано Планом роботи Ради на 2013 рік.

На засіданні було вирішено підготувати та направити проект Закону України «Про соціальні послуги» до Департаменту соціальних послуг до 30 вересня для подальшого обговорення цього питання з залученням широкого кола експертів з недержавного сектору. Також було вирішено направити запит на Міністерство соціальної політики щодо отримання інформації про стан розробки передбачених «Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженим Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013 наступні документи:

49.1.4. Розроблення та затвердження нормативу фінансування отримувача соціальних послуг, що надаються відповідно до державних стандартів соціальних послуг

49.1.5. Розроблення та затвердження фінансових нормативів бюджетної забезпеченості витрат за відповідними соціальними стандартами надання соціальних послуг, встановленими на одного отримувача

Учасники засідання ще раз підтвердили, що без зміни бюджетного законодавства, реформування системи соціальних послуг, та створення ринку соціальних послуг залишиться лише популістськими лозунгами, та не призведе до поліпшення якості послуг для громадян та сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах.

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту