Домашня » Плани робіт КЕР

Category Archives: Плани робіт КЕР

План роботи КЕР на 2015 рік (проект)

План роботи Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики на 2015 рік (проект)

 Політичні завдання на 2015 рік:

А) Визначення моделі соціального захисту (соціальної підтримки) людини, яка має бути впроваджена в Україні;

Б) Внесення змін до Конституції України з метою розмежування соціальних прав людини і гарантій з боку держави, визначення основ соціальної політики в Україні;

В) Розробка реальної стратегії подолання бідності в Україні із залученням недержавних організацій та сторін соціального діалогу;

Г) Розробка та сприяння впровадженню нової моделі соціального діалогу в Україні.

1.  Розробка пропозицій щодо доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування) (реєстр. №4178а) в частині:

– закріплення в Конституції України переліку основних державних соціальних стандартів, які повинні враховуватися при розрахунку обсягу видатків в процесі підготовки проекту Закону України “Про Державний бюджет України” та проектів місцевих бюджетів для забезпечення належного життєвого рівня громадян;

– конкретизації положень Конституції України щодо участі держави у формуванні доходів місцевих бюджетів (зокрема щодо спрямування коштів у межах такої участі на забезпечення державних соціальних стандартів);

– перегляд переліку та змісту соціальних, економічних, культурних та інших прав людини і їх гарантій, закріплених у Конституції України (актуалізація, уточнення, чітке розмежуванням безумовних державних гарантій та зобов’язань держави зі створення умов для реалізації прав людини).

2. Внесення комплексних змін до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” (чітке визначення та розмежування державних соціальних стандартів, нормативів та норм, формування чіткої системи державних соціальних стандартів, нормативів та норм, забезпечення періодичності перегляду базових державних соціальних стандартів, норм і нормативів тощо).

3. Підготовка проекту Закону України “Про основи соціального захисту в Україні” (комплексний законопроект, що повинен встановити основні принципи функціонування системи соціального захисту в Україні, визначити основні види і форми соціального захисту, передбачити вичерпний перелік підстав для виникнення права на соціальний захист і соціальну підтримку з боку держави).

4. Розробка та впровадження моделі надання соціальних послуг в умовах децентралізації.

5. Розробка та сприяння впровадженню сучасної моделі соціального діалогу в Україні:

– підготовкак Зеленої книги проблем впровадження і застосування інструментів соціального діалогу;

– розробка пропозицій щодо комплексних змін до Законів України “Про соціальний діалог в Україні”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про організації роботодавців”, “Про колективні договори і угоди” тощо.

 Тактичні завдання на 2015 рік:

А) Децентралізація, роздержавлення та підвищення ефективності системи надання соціальних послуг в Україні;

Б) Зміна підходів до призначення/надання соціальних виплат та пільг (в т. ч. підстав, видів і переліку категорій отримувачів);

В) Формування нової дієвої системи та підходів до розрахунку і використання державних соціальних стандартів та соціальних нормативів.

 1. Внесення змін до Бюджетного кодексу України (вдосконалення правового статусу відповідальних виконавців бюджетних програм з можливістю набуття такого статусу громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями, розширення/актуалізація переліку видатків Державного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення, розширення переліку видатків місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення, що підлягають врахуванню при визначенні обсягу міжбюджетних трансферів тощо).

2. Внесення змін до Податкового кодексу України (розширення переліку доходів неприбуткових установ та громадських обяєднань з неприбутовим статусом, звільнення операцій з надання соціальних послуг від обкладення податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість, вдосконалення порядку надання податкової соціальної пільги тощо).

3. Прийняття нової редакції Закону України “Про соціальні послуги” (забезпечення реальної рівноправності всіх суб’єктів, що надають соціальні послуги; чітке визначення переліку складних життєвих обставин, що є підставою для отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів; створення конкурентного ринку соціальних послуг та передумов роздержавлення сфери надання соціальних послуг; забезпечення адресності та ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на фінансування соціальних послуг; створення передумов для вільного вибору отримувачем соціальних послуг суб’єкта, що надає соціальні послуги тощо).

4. Внеснення комплексу пропозицій до чинного законодавства у сфері соціального захисту населення, спеціального соціального захисту та соціальних гарантій здійснення професійної (службової) діяльності представників окремих професій (видів діяльності) задля скорочення переліку пільгових категорій населення, а також переліку пільг та соціальних виплат, які надаються таким категоріям громадян.

5. Удосконалення системи статистичної звітності щодо соціальних виплат та надання соціальних послуг окремим категорія громадян та соціальним групам задля забезпечення прозорості обліку і ведення реєстрів отримувачів соціальних послуг та отримувачів соціальної допомоги.

 Головні завдання:

 

1 Завдання: Внесення зміни до Конституції України
Опис: закріплення переліку основних державних соціальних стандартів, видатки на забезпечення яких щорічно визначаються Законом України “Про Державний бюджет України” та місцевими бюджетами;- конкретизації у положеннях щодо участі держави у формуванні доходів місцевих бюджетів (зокрема щодо спрямування коштів в межах такої участі на забезпечення державних соціальних стандартів);

– перегляд переліку та змісту конституційних соціальних, економічних, культурних та інших прав людини і гарантій їх здійснення (актуалізація, уточнення, чітке розмежуванням безумовних державних гарантій та зобов’язань держави зі створення умов для реалізації прав людини).

Документ і стан готовності: Відповідні пропозиції готуються до внесення до Верховної Ради України.
2 Завдання: Забезпечення єдиних підходів до здійснення соціального захисту населення в Україні.
Опис: Створення рамкового закону, який повинен визначити основні засади і принципи здійснення соціального захисту в Україні, встановити соновні види і форми соціального захисту, підстави для набуття громадянами права на отримання певних видів пільг, соціальних виплат або соціальних послуг.
Документ і стан готовності: Проект Закону України “Про основи соціального захисту в Україні” (робоча назва) знаходиться на стадії розробки концепції (для розробки тексту законопроекту та його широкого обговорення необхідне залучення окремого фінансування).
3 Завдання: Підготовка моделі реформування системи надання соціальних послуг в умовах децентралізації
Опис: Сформулювати та затвердити на рівні експертного середовища загальне бачення моделі надання соціальних послуг в умовах децентралізації.
Документ і стан готовності: Розпочата робота над підготовкою моделі, проведено відповідні обговорення. Розроблена загальна модель розподілу повноважень та інструментів фінансування соціальних послуг.
4 Завдання: Підготовка Зеленої книги проблем впровадження і застосування інструментів соціального діалогу
Опис: Сформувати загальне бачення використання інстурментів соціального діалогу в забезпеченні консенсусу при визначенні та періодичному перегляді державних соціальних стандартів і соціальних гарантій. Підготувати пакет нормативно-правових документів, які забезпечать ефективне використання інстурментів соціального діалогу відповідно до стандартів та рекомендацій ЄС.
Документ і стан готовності: Розпочата робота над підготовкою Зеленої книги (за її результатами буде здійснено підготвку змін до Законів України “Про соціальний діалог в Україні”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про організації   роботодавців”, “Про колективні договори і угоди” тощо).
5 Завдання: Удосконалення системи статистичної звітності щодо соціальних виплат та соціальних послуг
Опис: Впорядкувати систему обліку здіснення соціальних виплат та надання соціальних послуг, за якими звітується Міністерство соціальної політики України та збирає інформацію Державна служба статистики України.
Документ і стан готовності: Підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи статистичної звітності за основними цільовим соціальним групам, соціальним виплатам та соціальним послугами.
6 Завдання: Внесення комплексних змін до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”
Опис: Чітке визначення та розмежування державних соціальних стандартів, нормативів та норм, формування чіткої системи державних регулювань у сфері забезпечення основних соціальних прав громадян та соціального захисту населення, визначення механізму розархунку та періодичної актуалізації основних державних соціальних стандартів тощо.
Документ і стан готовності: Підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державні соціальні стандарти та соціальні гарантії” знаходиться на стадії визначення основних питань для втручання у чинну редакцію.

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту