Home » Конференції

Category Archives: Конференції

Соціально економічні проблеми становлення середнього класу в Україні

    21 червня 2018 року у м. Житомир відбулася Всеукраїнська наукова конференція на тему: «Соціально економічні проблеми становлення середнього класу в Україні». Організаторами виступили: Національна академія наук України (Відділення економіки); Національна академія аграрних наук України (Відділення економіки та продовольства); Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; Житомирський національний агроекологічний університет.

    В роботі конференції взяли участь та виступили з доповідями:  Лібанова Елла Марленівна –  академік-секретар Відділення економіки Національної академії наук України, академік НАН України, д.е.н., проф. (Середній клас в сучасному суспільстві: масштаби, значення, перспективи розвитку); Саблук Петро Трохимович – академік-секретар Відділення економіки та продовольства НААН, академік НААН, д.е.н., проф. (Середній клас на селі як ключова мета аграрної реформи); Геєць Валерій Михайлович – директор Державної установи «Інститут економіки і прогнозування НАН України», академік НАН України, д.е.н., проф. (Роль інститутів соціалізації у формуванні середнього класу в Україні); Лупенко Юрій Олексійович – директор ННЦ  «Інститут аграрної економіки», академік НААН, д.е.н., проф.(Формування середнього класу в українській моделі обігу земель сільськогосподарського призначення);

Ільчук Леонід Іванович – заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України, к.п.н., доцент (Соціальні інвестиції у громаду як запорука розвитку середнього класу);  Хвесик Михайло Артемович – директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України, академік НААН, д.е.н.,  проф. (Сталий розвиток у забезпеченні формування середнього класу); Устименко Володимир Анатолійович – директор Інституту економіко-правових досліджень, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., проф. (Роль та місце середнього класу в сталому розвитку держави); Бородіна Олена Миколаївна – завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень Державної установи «Інститут економіки і прогнозування НАН України», член-кореспондент НАН України, д.е.н., проф.(Роль законодавчого визначення середнього класу в сільському секторі економік); Харазішвілі Юрій Михайлович – головний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н., с.н.с. (Стратегічні орієнтири рівня життя як основа розвитку середнього класу в Україні); Саріогло Володимир Георгійович – завідувач відділу соціально-демографічної статистики Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, д.е.н., с.н.с. (Диференціація доходів населення України: уточнені оцінки на основі методів моделювання); Макарова Олена Володимирівна – заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, член-кореспондент НАН України, д.е.н., с.н.с. (Людський розвиток та середній клас в Україні: проблеми, тенденції, перспективи); Грішнова Олена Антонівна – професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., проф. (Структура середнього класу як відображення новітні

 

 

Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах

Збірник наукових праць XVI науково-практичної конференції

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту