Домашня » Новини КЕР

Category Archives: Новини КЕР

Мемурандум про взаємопорузуміння (українською і англійською мовами)

Мемурандум про взаємопорузуміння

Людський розвиток – завдання секторальних реформ в Україні

    29 липня в рамках засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики при Науково-дослідному інституті праці і зайнятості населення МСП і НАН України  відбувся круглий стіл«Соціальний сектор як інструмент людського розвитку».

Засідання проходило за підтримки UNICEF в рамках дослідження «Аналіз реформування соціального сектору в Україні», що виконувало Бюро соціальних та політичних розробок. В зустрічі взяли участь представники провідних наукових інституцій, зокрема, Науково-дослідного інституту демографії імені та соціальних досліджень імені В. Птухи НАН України, Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» та НДІ ПЗН Мінсоцполітики та НАН України, представники міністерств, а також низка міжнародних та вітчизняних неурядових організацій, що працюють в соціальному секторі.

    Як зазначила Голова Координаційно-експертної ради (КЕР), Керівник Міжнародного благодійного фонду«Карітас України» Дзвеніслава Чайківська, КЕР вже 3 роки об’єднує фахівців, які працюють в соціальному секторі та займаються питаннями його розвитку. За цей період будо розроблено низку нормативно-правових документів, разом з представниками профільних міністерств та міжнародних організацій вироблено спільне бачення з найгостріших проблем соціального захисту, визначено найпріорітетніші кроки на шляху його реформування.

    Заступник Директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення Леонід Ільчук зазначив, що експертний майданчик для вироблення спільного бачення, яким є КЕР, показав свою ефективність та знову збирає експертів для обговорення нових підходів до розвитку соціального сектору, зокрема і як інструменту забезпечення людського розвитку.

    Секретар КЕР, керівник експертної групи, що проводила дослідження, Ігор Камінник представив два звіти – «Аналіз зацікавлених сторін (соціального сектору)» та «Аналіз нормативно-правових та стратегічних документів у сфері реформи соціального сектору».

«Нашою метою, – відзначив він, – було проведення роботи для з’ясування хто реформує соціальну сферу, якими принципами та візіями вони керуються, та врешті – яким вони бачать результат своїх реформ. З іншого боку, ми хотіли проаналізувати – а якими власне законами, підзаконними актами тощо регулюється соціальний сектор зараз, які проблеми є з нормативним регулюванням та що робити для їх подолання».

    Аналіз зацікавлених сторін дозволив унаочнити кілька нагальних проблем, реформування соціального сектору. Перша проблема – різні тлумачення терміну «соціальний сектор» та низька координація дій різних зацікавлених сторін. На жаль, зараз в Україні, процес реформування ведеться кількома незалежними один від одного інституціями, кожна з яких має власне, відмінне від інших, бачення майбутнього соціального сектору. Це в свою чергу призводить до появи різноманітних нормативно-правових актів та навіть законів, що протирічать один одному. Така нескоординованість головних реформаторів є однією з найвагоміших перепон, що  веде до безпосереднього  гальмування самої реформи.

    Друга проблема – відсутність спільної ідеологічної платформи у реформаторських груп. Під час моніторингу було виявлено, що дуже часто громадські організації та ініціативи, що фінансуються донорськими структурами, змушені адаптувати свою проектну роботу під вимоги того чи іншого донора. Як наслідок – ідеологія донора, який спорадично розуміється на українському контексті, знаходить своє пряме відображення на розроблених за його фінансової підтримки законах.

    Третя проблема полягає у формалізмі, що призводить до «звітування розробленими законопроектами». Та чи інша громадська організація, чи урядова інституція отримує фінансування та, щоб його виправдати, розробляє нормативно-правові документи, що пізніше не будуть виконуватися. Поступово це перетворює нормативну базу на надзвичайно громіздку та протирічливу структуру.

На підставі опитування, експерти розробили модель соціального сектору як інструменту людського розвитку, відповідно  з доповіддю UNDP 2015 року «Праця в ім’я людського розвитку». Соціальний сектор складається з трьох базових компонентів: Тривалість життя і здоров’я; Знання; Гідний рівень життя.

Ці компоненти взаємопов’язані. Неможливо забезпечити тривалість життя без забезпечення гідного рівня життя, а гідний рівень життя без відповідних знаннь. Тому діяльність реформаторів, які зосереджуються лише на «вузькому клаптику реформування», призводить до погіршення ситуації з людським розвитком.

    В ході дискусії, учасники круглого столу дійшли висновку, що реформа соціальної сфери має відбутися на основі концепції людського розвитку. Учасники також наголосили на необхідності створити спільну координаційну платформу, яка об’єднає основних гравців соціального сектору. Така платформа, на думку Артура Айвазова, голови сектору соціальної політики UNICEF Україна, потребуватиме спільної засадничої бази, що дозволить розробити узгоджений проект системної реформи соціального сектору. В основу такої плаформи буде покладено роботу та досвід КЕР, на базі якої будуть розроблені відповідні моделі та інструментарії, які потім будуть технологічно відпрацьовані у регіонах в якості пілотів. В подальшоу, найбільш успішні будуть впровадженні і закріпленні на рівні нормативно-правових актів для їх екстраполяції на національному рівні. Учасники відзначили, що широке залучення провідних наукових інституцій, вкрай необхідно для побудови збалансованого плану змін, забезпечення їх технологічної відпрацювання та переводу у «традиційну діяльність».

За результатами круглого столу, було вирішено за підтримки UNICEF та Карітас України переформатувати діяльність Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики для забезпечення активної участі наукових інституцій та оперативного впровадження та адвокатування напрацьованих технологій та документів.

Аналіз нормативно-правових та стратегічних документів у сфері

Аналіз процесів реформування соціального сектору в Україні

 

Обговорення Проекту Стратегії розвитку системи соціальних послуг в Україні на період до 2022 року

    21 квітня 2016 року, 14 годині, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 4 (Готель Русь) відбулося чергове засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України. Захід здійснювався за підтримки ЮНІСЕФ. Метою засідання було внесення змін та доповнень до проекту Стратегії розвитку системи соціальних послуг в Україні на період до 2022 року. Для обговорення виносилися наступні питання: обґрунтування необхідності нової Стратегії розвитку системи надання соціальних послуг; соціальні послуги та впровадження нових технологій надання соціальних послуг в умовах децентралізації; соціальні послуги в нормативно-правових документах, що регламентують проведення реформ та стратегіях.

    В засіданні КЕР взяли участь представники Мінсоцполітики, наукових Інститутів, громадських організацій. Від НДІ ПЗН Мінсоцполітики і НАН України активну участь в роботі засідання взяли: заступник директора Інституту з наукової роботи Леонід Ільчук, завідувач відділу з проблем соціальних послуг Інституту Олена Давидюк.

фото 4

     Начальник Управління  у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Мінсоцполітики України О. Суліма проінформувала учасників засідання про те, що Стратегія розвитку системи соціальних послуг в Україні на період до    2022 року (далі – Стратегія) визначає стратегічні напрями, мету та основні завдання, на виконання яких має бути спрямована реалізація державної політики у сфері надання соціальних послуг в Україні. Розроблення Стратегії зумовлено необхідністю розвитку умов для підтримки сприятливого життєвого середовища та забезпечення розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, шляхом підвищення якості соціальних послуг та конкурентоспроможності суб’єктів, що надають  соціальні послуги, в умовах проведення структурних реформ, зокрема реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, охорони здоров’я, освіти, оптимізації системи грошових допомог (соціальних виплат, пільг, субсидій тощо). Стратегія відповідає пріоритетам державної політики, визначеним  Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, Національною стратегією у сфері прав людини, затвердженою Указом Президента України від 25.08.2015 № 501/2015, Законом України «Про соціальні послуги», Угодою про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р, Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Стратегією подолання бідності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України  від 16.03.2016 № 161-р.

фото 2

    Аналізуючи ситуацію з соціальними послугами О. Суліма зазначила, що в останні роки було зроблено певні кроки стосовно запровадження системної реформи у сфері надання соціальних послуг. Затверджено Стратегію реформування системи надання соціальних послуг та План заходів на 2013-2016 роки щодо її реалізації.  В рамках реалізації цих документів забезпечено правове регулювання формування системи соціальних послуг, діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, всіх форм власності, зокрема:

– розроблено, з урахуванням європейського досвіду, проект нової редакції Закону України «Про соціальні послуги» та внесено зміни до законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» тощо;

– прийнято низку актів, у тому числі Кабінету Міністрів України, щодо визначення критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги; переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів; визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах; моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг тощо;

– запроваджено стандартизацію соціальних послуг, зокрема, затверджено 14 державних стандартів соціальних послуг;

– здійснено децентралізацію фінансування установ та закладів, що надають соціальні послуги.

фото 3

    Секретар КЕР Ігор Камінник зазначив, що Проект Стратегії повинен носити загальний характер, а не викремлювати різні соціальні групи, а в плані реалізації Стратегії можна прописати і певні цільові групи. Представники Інституту демографії та  соціальних досліджень імені В.М. Птухи НАН України Олена Макарова та Володимир Соріогло, зупинилися на необхідності уточнення в Проекті Стратегії напрямів інформаційного забезпечення та моніторингу виконання Стратегії.

  Своїми думками відносно структури та змісту Проекту поділилися: Начальник відділу профілактики соціального сирітства Мінсоцполітики України Ірина Пінчук, представники Департаменту у справах дітей  та усиновлення Мінсоцполітики України,  Департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Мінсоцполітики. Корисні пропозиції щодо змісту Проекту надали  представники громадських організацій. Так, заступник директора з реалізації програм Проекту Партнерство кожній дитині Зінаїда Кияниця запропонувала власне бачення структури Проекту Стратегії. Світлана Толстоухова керівник Всеукраїнської громадської організації «Ліга соціальних робітників України» надала конкретні і змістовні пропозиції щодо доопрацювання Проекту Стратегії, які робоча група взяла на доопрацювання.

На засіданні КЕР прийнято рішення щодо подальшого опрацювання Проекту Стратегії із врахуванням наданих пропозицій Департаментів Мінсоцполітики, наукових установ, громадських організацій.

 

 

 

Список членів КЕР Інституту ПЗН Мінсоцполітики і НАН України

Список

членів Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України

Дзвеніслава Чайківська

Голова Ради

МБФ «Карітас України»

Ігор Камінник

Секретар Ради

ГО «Бюро соціальних та політичних розробок»

Владислав Лашко

ЮНІСЕФ

Олена Нечосіна

Експерт з питань децентралізації та роздержавлення соціальної сфери

Ольга Цвілій

Експерт з питань реформування системи надання соціальних послуг

Олена Барбарова

Експерт з питань розвитку громадянського суспільства

Михаїл Берлін

Асоціація безпеки дорожнього руху

Ростислав Дзундза

Платформа громадянського суспільства Україна-ЄС

Оксана Суліма

Міністерство соціальної політики України

Олег Вернік

Профспілка “Захист праці”

Леонід Ільчук

Науково-дослідний інститут праці та зайнятості населення Міністерства соціальної політики та НАН України

Ілона Єлєнева

Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я

Андрій Ферт

Бюро соціальних та політичних розробок

 

Спільне засідання КЕР з питань соціальної політики

Порядок денний СПІЛьНОГО засідання

Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення МСП і НАН України та 13 групи Національної платформи громадянського суспільства Україна-ЄС

Дата проведення 28 серпня 2015 року.

Місце проведення: м. Київ, вул. Івана Франко 15/б перший поверх

Час проведення: 10.30-13.30

Мета: Обговорення стратегічнтх напрямів реформування соціального діалогу в рамках реалізації Угоди Україна-ЄС. Розвиток соціального інвестування в рамках внесення змін до ЗУ «Про державно-приватне партнерство».

 Теми для обговорення:

Питання, що виносяться на обговорення:

  1. Обговорення плану роботи КЕР на 2015 рік
  2. Узагальнення підсумків роботи року реалізації Угоди Україна-ЄС щодо соціального діалогу (шо зроблено, подальший шлях та що потрібно робити)
  3. Соціальне інвестування в Україні: спільні дії громади.
  4. Обговорення змін до ЗУ «Про державне-приватне партнерство».

4.Різне.

 

Час Зміст Коментарі
10:30 – 10:45 Реєстрація
10:45 – 11:00 Привітання
11-00-11.15 Інформація щодо плану роботи КЕР на 2015 р. Леонід Ільчук. Заступник директора Інституту з наукової роботи
11.15 – 11:45 Звіт 13-й групи щодо впровадження Угоди Україна-ЄС в сфері соціального діалогу та соціальної політики Дзундза Ростислав

Координатор 13-й групи НП ГО Україна-ЄС

Камінник Ігор

Секретар Координаційно-експертної ради

11:45 – 12:30 Соціальне інвестування: необхідність для громади Камінник Ігор

Секретар Координаційно-експертної ради

12:30 – 13:00 Обговорення змін до ЗУ «Про державне-приватне партнерство» Стефанова Оксана

Консультант Мінсоцполітики

13:00 – 13:30 Обговорення пропозицій щодо подальших дій.

Підведення підсумків

 Роздаткові матеріали: Проект плану роботи КЕР на 2015 рік; Звіт 13-й групи щодо першого року реалізації Угоди Україна-ЄС; Проект ЗУ «Про державне-приватне партнерство» (пояснювальна записка, порівняльна таблиця); Звіт з реалізації проекту Моніторинг інтегрованих систем надання соціальних послуг в Вірменії та Україні

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту