Домашня » Публікації

Category Archives: Публікації

Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки (збірник тез)

Збірник тез конференції

Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму №4 2018

Visnyk_4_2018

Моніторинг і оцінювання (навчальний посібник)

Навчальний посібник з моніторингу і оцінювання

Сімейні форми проживання для осіб похилого віку та інвалідів як інноваційний вид соціального обслуговування в Україні

Сімейні форми проживання

Показники соціальної безпеки в соціальній політиці України: теоретичні та методологічні підходи їх розрахунків

SoCIOPOCTIR

Вплив змін у законодавстві з питань надання допомоги одиноким матерям на посилення її адресності

Лудан І.А   Старший науковий співробітник

Лабораторія моніторингу соціальних процесів

 

Держава матеріально підтримує родини одиноких матерів, задля забезпечення дітям з цих сімей достатній догляд та розвиток. Як свідчать дані статистичних досліджень, більшість одиноких матерів можна віднести до категорії осіб, які потребують матеріальної допомоги[1]. Однак, вказаний вид державної допомоги не єдиний привілей для матерів-одиначок. Для них законодавством України передбачені пільги та різні гарантії (деякі із них жінка втрачає у разі, якщо бере шлюб). Так, згідно з чинним законодавством при визначенні права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20% для кожної дитини, яка утримується одинокою матір’ю (батьком, усиновителем)[2]. Крім того, ряд гарантій при прийнятті на роботу та при звільненні одиноких матерів передбачає трудове законодавство. Одинокій матері або батьку, який виховує дитину без матері, щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів [3].

    Аналіз стану надання допомоги за даними оперативної звітності одиноким матерям свідчить, що у 2015 році 549 тис. матерів отримало допомогу на 698 тис. дітей, тобто у 2015 році на одну одиноку матір в середньому припадало 1,27 дитини. При цьому, слід відмітити, що зросла питома вага дітей, на яких була отримана допомога одинокими матерями у мінімальному розмірі: з 91,1% у 2014 р. до 92,91% у 2015 р. Одночасно, завдяки підвищенню соціальних гарантій у вересні 2015 року зростали і середньомісячні розміри такої допомоги: з 365,39 грн. у 2014 р. до 394,01 грн. у 2015 р. Порівняння показників середньомісячної чисельності дітей та середньомісячної чисельності матерів вказує на відсутність достатньої мотивації створення повноцінної сім’ї у одиноких жінок, одержувачів допомоги (оскільки поза шлюбом вони народжують не першу дитину) та на збільшення основного контингенту отримувачів допомоги у мінімальному розмірі, що є безумовно негативним моментом.

    Допомога на дітей одиноким матерям надавалась у 2015 році відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Наприкінці 2015 року були прийняті зміни у законодовстві України щодо умов призначення та надання допомоги на дітей одиноким матерям. Так, відповідно до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 24.12.2015 р. №911-VII врегульвано порядок надання допомоги одиноким матерям. Відповідно до цих змін з 1 січня 2016 року допомога одиноким матерям надаватиметься у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців та не назначатиметься допомога у мінімальному розмірі (30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку).За словами Міністра соціальної політики Павла Розенка „одержувати допомогу в уже підвищеному розмірі будуть близько 400 тис жінок”[4] замість 600 тис. жінок. За даними оперативної звітності у 2015 році обсяг видатків на надання допомоги одиноким матерям становив 3 300,4 млн. грн. У звя’зку з виплатою допомоги у підвищенному розмірі можливе збільшення обсягів видатків для надання даного виду допомоги.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що запроваджені зміни у механізмі надання допомоги одиноким матерям сприятимуть посиленню її адресності, тобто надаватимуться у підвищеному розмірі тільки тим, хто дійсно її потребує. Крім того, слід зазначити, що такі зміни у законодавчому полі стануть мотивацією для народження дітей у законому шлюбі. Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення на протязі останніх років неодноразово подавав пропозиції до Міністерства соціальної політики щодо посилення адресності допомоги одиноким матерям через скасування щомісячної допомоги без врахування матеріального стану сім’ї (мінімального розміру).

Література

[1] Аналітична записка „Комплексна оцінка бідності в Україні та регіонах за 2010-2014 роки” Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної академії наук України, 2015 р.

[2] . Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2000 №1768-III. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N35, ст.290

[3] Кодекс законів про працю України (статті 4 та 73) Закон від 10.12.1971 №322-VIII. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1971, додаток до № 50, ст. 375

[4] Джерело: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=186055&cat_id=107177

Аналітично-презентаційні матеріали щодо стану та розвитку соціальної політики в Україні (розроблено Центром перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики України та НАН України 2013 р.)

Основні засади соціального захисту в Україні

Реформування соціального захисту населення у 2010-2013рр.

Соціальне забезпечення в СРСР

Світовий досвід моделей соціальної політики та їх можливість використання в Україні

Л.І. Ільчук. к.п.н., доцент

Світовий досвід моделей соціальної політики та їх можливість використання в Україні

 Однією із найважливіших конституційних характеристик української держави є її характеристика як держави соціальної. Поняття «соціальна держава» або «держава соціального добробуту» вживається в Західній Європі ще з кінця 40-х років минулого століття. Найважливішою особливістю такого типу держави є високий рівень соціальної безпеки й соціальної захищеності її громадян. Досягнення такого рівня можливе завдяки проведенню ефективної соціальної політики.

(більше…)

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту