Домашня » Лабораторія моніторингу соціальних процесів

Лабораторія моніторингу соціальних процесів

Завідувач лабораторії Бубуйок Олена Опанасівна тф (044) 234-93-55

Основні напрями роботи

      Лабораторія моніторингу соціальних процесів є самостійним структурним науковим підрозділом Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення. Основні напрями роботи Лабораторії є: проведення за окремими напрямами моніторингових досліджень соціальних процесів в Україні; аналіз стану соціального захисту в Україні, зокрема матеріальної підтримки окремих категорій населення, та визначення проблем, що вимагають дослідження; збір, накопичення та опрацювання інформації з баз даних пілотних районів про отримувачів житлових субсидій; аналіз ефективності діючої системи соціальної допомоги, адресності надання окремих її видів; збір, опрацювання, аналіз та узагальнення науково-економічної та статистичної інформації, вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблемних питань, що досліджуються Лабораторією; підготовка інформаційних та аналітичних довідок з питань ефективності діючої системи соціальної допомоги та наукового обґрунтування потреби в коштах на надання різних видів  допомоги; розробка пропозицій щодо підвищення ефективності та розвитку системи соціальної допомоги, вдосконалення механізму надання різних видів допомоги та науково обґрунтованої прогнозної потреби в коштах на їх виплату; проведення наукового обґрунтування та експертизи проектів нормативно-правових актів з питань розвитку соціальної сфери України; участь у підготовці та роботі семінарів, конференцій тощо й підготовка (у разі необхідності) спільних наукових досліджень з іншими підрозділами Інституту та іншими науковими установами.

Виконані НДР:

2016 рік

 Наукове обгрунтування обсягів фінансування основних видів державної допомоги на 2017 рік в умовах реформування системи соціальної допомоги, в тому числі на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та субсидій на предбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу; на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ груп внаслідок психічного розладу

      Проаналізовано основні показники Програми житлових субсидій та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, соціально-демографічні характеристики і доходи домогосподарств отримувачів субсидій, оцінена ефективність Програми виходячи з диференціації домогосподарств за рівнем доходів, розмірів житлової субсидії в розрізі категорій її отримувачів. Актуалізовано відносно чинного законодавства прогнозні моделі розрахунку потреби в коштах на надання у 2017 році житлових субсидій, субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової допомоги дітям, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та здійснені науково обґрунтовані прогнозні розрахунки обсягу бюджетних витрат у 2017 році на виплату зазначених видів соціальної допомоги (за різними варіантами та сценаріями). За результатами проведеного дослідження визначено основні досягнення та виклики діючої системи надання житлових субсидій населенню, державної допомоги та можливі шляхи її удосконалення та розвитку.

2017 рік

    НДР Наукове обґрунтування обсягів фінансування соціальної допомоги на 2018 рік в умовах удосконалення механізмів її адресного надання, у тому числі: – субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; – державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок психічного розладу: актуалізовано відносно чинного законодавства прогнозні моделі розрахунку потреби у коштах на 2018 рік на надання тих видів допомоги, які є об’єктом дослідження; вдосконалено програмні засоби обробки даних про житлові субсидії на базі переглянутого переліку пілотних районів з програмним комплексом «Житлові субсидії»; оновлено інформаційно-аналітичну базу для здійснення прогнозних розрахунків потреби в коштах на 2018 рік на надання субсидій на ЖКП та субсидій на СГТП відповідно до щомісячної статистичної інформації про надання населенню субсидій та даних поточного моніторингу баз даних пілотних районів; допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги сім’ям з дітьми, допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу відповідно до статистичної та відомчої оперативної звітності про стан надання державної допомоги; матеріалів вибіркових обстежень умов життя домогосподарств України тощо; розраховано потребу у бюджетних коштах на надання житлових субсидій з врахуванням зміни законодавства щодо порядку їх надання та за переглянутими нормами та нормативами споживання послуг; розраховано обсяг видатків на надання допомоги малозабезпеченим сім’ям у чотирьох варіантах відповідно до запропонованих нових умов її призначення; розраховано потребу в коштах на надання допомоги при народженні дитини за проектними нормами щодо порядку їх призначення та з урахуванням підвищених розмірів допомоги залежно від черговості народження дитини та прожиткового мінімуму віком до 6 років.

 2018 рік

    НДР «Обґрунтування обсягу фінансування соціальної допомоги у 2019-2021 роках в умовах реформування системи державної соціальної підтримки населення в частині надання: субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям і допомоги по догляду за особами з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок психічного розладу»:  актуалізовано відносно чинного законодавства прогнозні моделі розрахунку потреби у коштах на 2019 – 2021 рр. на надання тих видів допомоги, які є об’єктом дослідження; актуалізовано програмні засоби обробки даних про житлові субсидії на базі переглянутого переліку пілотних районів з програмним комплексом «Житлові субсидії» та змін порядку надання житлових субсидій; оновлено інформаційно-аналітичну базу для здійснення прогнозних розрахунків потреби в коштах на 2019-2021 рр. на надання  субсидій на ЖКП та субсидій на СГТП відповідно до щомісячної статистичної інформації про надання населенню субсидій та даних поточного моніторингу баз даних пілотних районів; допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги сім’ям з дітьми, допомоги особам з інвалідністю з дитинства  і дітям з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу відповідно до статистичної та відомчої оперативної звітності про стан надання державної допомоги; матеріалів вибіркових обстежень умов життя домогосподарств України тощо; розраховано потребу у бюджетних коштах на надання житлових субсидій з врахуванням зміни у поточному році законодавства щодо порядку їх надання та за переглянутими нормами та нормативами споживання послуг, а також за різними рівнями цін та тарифів на житлові-комунальні послуги у прогнозованому періоді; розраховано потребу в коштах для виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” на 2019 рік та здійснено прогноз кількості отримувачів допомоги з малозабезпеченості відповідно до двох варіантів розміру прожиткового мінімуму для основних і соціально-демографічних груп населення та рівня його забезпечення; розраховано прогнозний обсяг фінансування у 2019 р. державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю згідно із проектом Закону України „Про внесення змін до Закону України „про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (реєстраційний №9145 від 01.10.2018 р.); розраховано потребу в коштах у 2019 р. на надання допомоги при народженні дитини відповідно до проекту постанови Верховної Ради від 23.10.2018 р. № 9233 «Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо відновлення виплати допомоги при народженні дитини в розмірах кратних 30, 60 і 120 прожиткових мінімумів, які виплачувалися до 30 червня 2014 року» та законопроекту від 09.10.2018 р. № 9183 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту суспільної моралі та традиційних сімейних цінностей»; розраховано потребу в коштах на 2019 р. на надання тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, у разі запровадження його мінімального  (гарантованого) розміру на рівні не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку відповідно до законопроекту від 09.10.2018 р. № 9183 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту суспільної моралі та традиційних сімейних цінностей»;

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту