Домашня » Лабораторія моніторингу соціальних процесів

Лабораторія моніторингу соціальних процесів

Завідувач лабораторії Бубуйок Олена Опанасівна тф (044) 234-93-55

Основні напрями роботи

      Лабораторія моніторингу соціальних процесів є самостійним структурним науковим підрозділом Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення. Основні напрями роботи Лабораторії є: проведення за окремими напрямами моніторингових досліджень соціальних процесів в Україні; аналіз стану соціального захисту в Україні, зокрема матеріальної підтримки окремих категорій населення, та визначення проблем, що вимагають дослідження; збір, накопичення та опрацювання інформації з баз даних пілотних районів про отримувачів житлових субсидій; аналіз ефективності діючої системи соціальної допомоги, адресності надання окремих її видів; збір, опрацювання, аналіз та узагальнення науково-економічної та статистичної інформації, вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблемних питань, що досліджуються Лабораторією; підготовка інформаційних та аналітичних довідок з питань ефективності діючої системи соціальної допомоги та наукового обґрунтування потреби в коштах на надання різних видів  допомоги; розробка пропозицій щодо підвищення ефективності та розвитку системи соціальної допомоги, вдосконалення механізму надання різних видів допомоги та науково обґрунтованої прогнозної потреби в коштах на їх виплату; проведення наукового обґрунтування та експертизи проектів нормативно-правових актів з питань розвитку соціальної сфери України; участь у підготовці та роботі семінарів, конференцій тощо й підготовка (у разі необхідності) спільних наукових досліджень з іншими підрозділами Інституту та іншими науковими установами.

Виконані НДР:

    2014 рік

    НДР Розробка пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо потреби у коштах на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та субсидій на скраплений газ та тверде паливо на 2015 рік

При проведенні даного дослідження протягом року обраховані прогнозні обсяги потреби у бюджетних коштах на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП у 2014-2015 роках (за різними варіантами щодо можливості змін цін та тарифів на окремі види ЖКП та умов їх надання) та прогнозні обсяги потреби у коштах на надання готівкових субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу з урахуванням проектних граничних показників їх вартості. Прогнозні розрахунки потреби у бюджетних коштах на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП та субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу, здійснені у межах цього дослідження, лягли в основу бюджетних витрат, врахованих у обсязі відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженої Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”.

     НДР Розробка пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо потреби у коштах на надання у 2015 році державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги на дітей, допомоги особам, які проживають разом з інвалідами І та ІІ груп в наслідок психічного розладу.

У рамках дослідження за названою темою здійснено аналіз впливу змін розміру соціальних гарантій на ефективність надання державної соціальної підтримки найуразливішим категоріям населення. Здійснені прогнозні розрахунки потреби у бюджетних коштах з врахуванням встановлених рівнів соціальних гарантій та зміни умов надання окремих видів соціальної допомоги, лягли в основу бюджетних витрат, врахованих у обсягах відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми та тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів) та обсягу дотації вирівнювання фінансового забезпечення місцевим бюджетам (кошти на надання допомоги особам, які проживають разом з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу), затверджених Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”.

    2015 рік

    НДР Наукове обґрунтування  обсягів фінансування основних видів державної допомоги на 2016 рік на підставі оцінки ефективності відповідних соціальних програм.

Проаналізовано вплив змін, що відбулися протягом 2014–2015 років у законодавстві України з питань соціального захисту, зокрема щодо надання державної грошової підтримки найбільш вразливим верствам населення, на ефективність відповідних бюджетних програм; проаналізовано стан надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової допомоги дітям,  батьки яких ухиляються від сплати аліментів, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2014-2015 роках; визначено методичні підходи (на підставі актуалізованих відносно чинного законодавства прогнозних моделей) до розрахунку потреби у коштах на 2016 рік на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми та тимчасової допомоги дітям; опрацьовано методичні підходи до розрахунку потреби в коштах на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам на наступний бюджетний рік; здійснено прогнозні розрахунки до проекту Державного бюджету України на 2016 рік щодо потреби в коштах на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  та надання їх наукового обґрунтування.

2016 рік

 Наукове обгрунтування обсягів фінансування основних видів державної допомоги на 2017 рік в умовах реформування системи соціальної допомоги, в тому числі на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та субсидій на предбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу; на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ груп внаслідок психічного розладу

      Проаналізовано основні показники Програми житлових субсидій та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, соціально-демографічні характеристики і доходи домогосподарств отримувачів субсидій, оцінена ефективність Програми виходячи з диференціації домогосподарств за рівнем доходів, розмірів житлової субсидії в розрізі категорій її отримувачів. Актуалізовано відносно чинного законодавства прогнозні моделі розрахунку потреби в коштах на надання у 2017 році житлових субсидій, субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової допомоги дітям, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та здійснені науково обґрунтовані прогнозні розрахунки обсягу бюджетних витрат у 2017 році на виплату зазначених видів соціальної допомоги (за різними варіантами та сценаріями). За результатами проведеного дослідження визначено основні досягнення та виклики діючої системи надання житлових субсидій населенню, державної допомоги та можливі шляхи її удосконалення та розвитку.

2017 рік

    НДР Наукове обґрунтування обсягів фінансування соціальної допомоги на 2018 рік в умовах удосконалення механізмів її адресного надання, у тому числі: – субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; – державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок психічного розладу: актуалізовано відносно чинного законодавства прогнозні моделі розрахунку потреби у коштах на 2018 рік на надання тих видів допомоги, які є об’єктом дослідження; вдосконалено програмні засоби обробки даних про житлові субсидії на базі переглянутого переліку пілотних районів з програмним комплексом «Житлові субсидії»; оновлено інформаційно-аналітичну базу для здійснення прогнозних розрахунків потреби в коштах на 2018 рік на надання субсидій на ЖКП та субсидій на СГТП відповідно до щомісячної статистичної інформації про надання населенню субсидій та даних поточного моніторингу баз даних пілотних районів; допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги сім’ям з дітьми, допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу відповідно до статистичної та відомчої оперативної звітності про стан надання державної допомоги; матеріалів вибіркових обстежень умов життя домогосподарств України тощо; розраховано потребу у бюджетних коштах на надання житлових субсидій з врахуванням зміни законодавства щодо порядку їх надання та за переглянутими нормами та нормативами споживання послуг; розраховано обсяг видатків на надання допомоги малозабезпеченим сім’ям у чотирьох варіантах відповідно до запропонованих нових умов її призначення; розраховано потребу в коштах на надання допомоги при народженні дитини за проектними нормами щодо порядку їх призначення та з урахуванням підвищених розмірів допомоги залежно від черговості народження дитини та прожиткового мінімуму віком до 6 років.

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту