Домашня » Новини » Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України

Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України

     27 листопада 2017 року у приміщенні Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України відбулася VI Всеукраїнська науково-практичної конференція студентів та аспірантів на тему: “Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України”. Із  вступним словом виступила Войтович Радмила Василівна, в.о. ректора Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, доктор наук з державного управління, професор. З Вітальним словом виступив Ярошенко Валерій Станіславович, в.о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

     В ході пленарного засідання виступили: Ващенко Констянтин Олександрович – Голова Національного агентства України з питань державної служби, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений економіст України, доктор політичних наук, старший науковий співробітник на тему: “Реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;  Луговий Володимир Іларіонович – перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти, доктор педагогічних наук, професор на тему “Забезпечення якості освіти та професійної кваліфікації для сучасного ринку праці”;  Макогон Ольга Валентинівна – проектний менеджер Офісу реформ Кабінету Міністрів України, напрям «Реформа ринку праці», кандидат юридичних наук на тему: на тему:  “Трудова міграція в Україні: проблеми та перспективи”; Фельдман Альберт Олександрович – директор Україно-ізраїльського Інституту стратегічних досліджень ім. Голди Меїр на тему: “Розвиток креативних навичок населення: основний тренд адаптації в постіндустріальному соціумі”;  Возняк-Краковян Агата – доктор, заступник директора Інституту суспільних наук та безпеки Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) на тему:”Ментальні стереотипи поляків та ставлення до іноземців: яких українців бачать і чекають у Європі”;  Колот Анатолій Михайлович проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професорна тему: “Наука про працю і соціально-трудові відносини: начала теоретико-методологічного оновлення”;  Ільчук Леонід Іванович – заступник директора Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, Заслужений працівник соціальної сфери України, кандидат політичних наук, доцент на тему:” Основні напрями реалізації пріоритетних завдань державної політики у сфері зайнятості населення”; Титаренко Тетяна Михайлівна – завідувач лабораторії соціальної психології особистості Національної академії педагогічних наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, доктор психологічних наук, професор на тему ” Соціально-психологічна реабілітація особистості в умовах тривалої травматизації”; Бойченко Олена Валеріївна – директор People Advisory Services компанії Ernst&Young LLC на тему: “Основні тенденції ринку праці України

З відеоматеріалами конференції можна ознайомитися за посиланнями: https://www.youtube.com/watch?v=d9fYJsRwspk&t=7s; https://www.youtube.com/watch?v=b9rl9_zwA4A

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту