Домашня » Вчена рада

Вчена рада

ВЧЕНА РАДА ІНСТИТУТУ

Вчена рада Інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту.

Кількісний склад членів Вченої ради Інституту становить 15 осіб. Не менш як три чверті складу Вченої ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів призначається наказом директора Інституту. Директор, його заступники і вчений секретар Інституту є членами Вченої ради Інституту за посадою. З метою представництва інтересів трудового колективу до складу Вченої ради може входити голова профспілкового комітету Інституту (за згодою).

Вчена рада Інституту:визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності; здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт; розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень; затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів); затверджує результати атестації наукових працівників; обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;  розглядає питання про присвоєння вчених звань у межах своєї компетенції; вирішує інші питання діяльності Інституту, що визначені його статутом; має право ухвалювати рішення, якщо на засіданні присутні не менше половини її кількісного складу, крім випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття нагород та інших питань, де обов’язковою є присутність двох третіх складу Вченої ради Інституту.

Рішення Вченої ради Інституту вважаються ухваленими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за визначенням Вченої ради Інституту) голосуванням. При Інституті може створюватися спеціалізована Вчена рада Інституту для захисту дисертацій за відповідною спеціальністю у порядку, передбаченому законодавством України.


Залишити коментар

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту