Домашня » Відділ проблем пенсійного страхування

Відділ проблем пенсійного страхування

Завідувач відділу кандидат фізико-математичних наук Коцюба Олександр Васильович тф. (044) 235-94-17

        Основними напрямами досліджень відділу є: проведення досліджень з проблем реформування загальнообовя’зкової солідарної пенсійної системи та впровадження загальнообовя’зкової накопичувальної пенсійної системи на основі використання методів макроекономічного та статистичного аналізу, автоматизованої обробки даних статистичної звітності, виконання актуарних розрахунків розмірів пенсійних виплат з солідарної і накопичувальної пенсійних систем, фінансового стану страхової пенсійної системи на коротко- середньо- та довгострокову перспективу; напрацювання та внесення пропозицій щодо законодавчих змін у сфері пенсійного законодавства; комплексні дослідження перспектив зміни джерел фінансування існуючої системи дострокових пенсійних виплат за віком на пільгових умовах та за вислугу років окремим категоріям застрахованих осіб, які зайняті на роботах із особливими умовами праці, а також часткової зміни джерел фінансування спеціальних пенсійних виплат державним службовцям та прирівняним до них особам: дослідження міжнародного досвіду; розробка методологічних підходів; розробка та апробація актуарних моделей, які підтримуються відповідними програмними продуктами;  здійснення актуарних досліджень; надання пропозицій щодо внесення змін до чинного та перспективного законодавства.

  Виконані НДР:

    2014 рік

    Підходи щодо застосування єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії, незалежно від року виходу на пенсію.

Напрацьовано методологічні підходи щодо застосування єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії, незалежно від року виходу на пенсію. З використанням актуарних розрахунків визначені розміри пенсійних виплат та фінансовий стан страхової пенсійної системи на середньо- та довгострокову перспективу за умов: – застосування єдиних норм щодо страхового стажу і заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії, незалежно від року виходу на пенсію; звільнення солідарної пенсійної системи від не властивих для неї не страхових видатків; запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; врахування недоотриманих Пенсійним фондом коштів у зв’язку з соціально-економічною ситуацією на Сході України. За результатами проведених досліджень надано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з метою досягнення належного рівня соціального захисту пенсіонерів, стабільності фінансового стану Пенсійного фонду в умовах запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування.

    НДР Методологічні підходи до визначення соціально та економічно обґрунтованих параметрів обов’язкової професійної пенсійної системи для особливих категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя

Розроблено методологічні підходи до визначення основних параметрів обов’язкової професійної пенсійної системи для особливих категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя. Наведено результати актуарних досліджень перспектив зміни джерел фінансування дострокових пенсійних виплат за віком на пільгових умовах та за вислугу років окремим категоріям застрахованих осіб, які зайняті на роботах з особливими умовами праці, та спеціальних пенсійних доплат, зокрема, актуарних оцінок: впливу запровадження тимчасового механізму фінансування дострокових пенсійних виплат за віком на пільгових умовах за рахунок додаткових ставок єдиного соціального внеску із врахуванням соціально-економічної ситуації, яка склалася на Сході України; очікуваного рівня соціального захисту потенційних учасників обов’язкової професійної пенсійної системи за варіантами встановлення основних параметрів. Надано актуалізовані пропозиції щодо встановлення соціально та економічно обґрунтованих параметрів обов’язкової професійної пенсійної системи.

    2015 рік

    НДР Розробка можливих варіантів зміни діючої формули обчислення пенсій за віком та перспективи їх запровадження на основі досвіду країн світу щодо формули обчислення пенсії, зокрема у Швеції, Нідерландах, Естонії, Литві та Латвії.

На основі нових методологічних підходів, які ґрунтуються на положеннях  Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсій», Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та нарахування пенсій» нормативно-правових актів, обумовлених соціально-економічною ситуацією, що склалася вивчення досвіду пенсійного реформування у країнах Прибалтики, Швеції та Нідерландах: здійснено актуалізовану оцінку рівня пенсійного забезпечення громадян та фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України; визначено проблеми, вирішення яких вимагає законодавчих змін у сфері пенсійного законодавства; напрацьовано можливі варіанти зміни діючої формули обчислення пенсій за віком – адаптовані до України формули обчислення пенсії за віком країн Прибалтики, Швеції та Нідерландів; розроблено оновлені алгоритми та програмне забезпечення для дослідження впливу можливих законодавчих змін; здійснено прогнозні розрахунки  розмірів пенсійних виплат і фінансового стану страхової пенсійної системи на середньо – та довгострокову перспективу за норм чинного пенсійного законодавства перспективних та можливих змін у цій сфері; напрацьовано пропозиції щодо внесення змін у пенсійне законодавство та висновки-коментарі щодо перспективи запровадження в Україні формули обчислення пенсії за віком на основі досвіду Швеції, Нідерландів, Естонії, Литві та Латвії.

    НДР Актуарна оцінка очікуваного рівня соціального захисту учасників обов’язкової професійної пенсійної системи за місцем роботи.

Розроблено методологічні підходи та здійснено комплексне актуарне дослідження очікуваного рівня соціального захисту учасників ППС із використанням авторських актуарних моделей, які підтримуються відповідними програмними продуктами; надання пропозицій, спрямованих на встановлення соціально та економічно обґрунтованих параметрів ППС, виходячи з єдиних принципів щодо визначення умов набуття права на призначення професійних пенсійних виплат.

2016 рік

    НДР Дослідження та актуарне оцінювання інвестиційного потенціалу обов’язкової професійної пенсійної системи та очікуваного рівня соціального захисту її учасників: результати наукового дослідження можуть бути використані Міністерством соціальної політики України у процесі подальшого удосконалення перспективного законодавства щодо запровадження ППС в Україні, зокрема, при доопрацюванні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» № 4608. Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження полягає в тому, що надані пропозиції щодо можливих шляхів підвищення інвестиційного потенціалу ППС сприятимуть недопущенню зниження рівня соціального захисту учасників зазначеної системи у результаті зміни джерел фінансування існуючої системи дострокових пенсійних виплат за віком на пільгових умовах та за вислугу років окремим категоріям застрахованих осіб, які зайняті на роботах із особливими умовами праці.

    НДР Дослідження та актуарне оцінювання очікуваного рівня соціального захисту пенсіонерів за умови застосування єдиних принципів нарахування пенсій, єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії, та поетапного звільнення солідарної системи від не властивих для  неї видатків: результати наукового дослідження можуть бути використані Міністерством соціальної політики України при внесенні змін до законодавчих та нормативних актів з питань пенсійного реформування. Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження полягає в тому, що виконані актуарні розрахунки на середньо- та довгострокову перспективу дають можливість оцінити вплив застосування єдиних принципів нарахування пенсій, єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії, поетапного звільнення солідарної системи від не властивих для неї видатків на рівень соціального захисту осіб пенсійного віку та фінансову стабільність пенсійної системи.

2017 рік

    НДР Комплексні актуарні дослідження довгострокової платоспроможності обов’язкової професійної пенсійної системи: розроблено обґрунтовану систему актуарних припущень, напрацьовано методологічні підходи та здійснено комплексні актуарні дослідження сукупності взаємозв’язків між основними показниковими параметрами ППС за варіантами встановлення номінальної ставки інвестиційної дохідності; розроблено пропозиції, які сприятимуть встановленню соціально та економічно обґрунтованих параметрів ППС та забезпеченню фінансової збалансованості зазначеної системи на довгострокову перспективу.

    НДР Дослідження можливих шляхів удосконалення солідарної пенсійної системи з урахуванням вимог Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП в умовах зменшення надходжень до Пенсійного фонду України: на основі нових методичних підходів, які ґрунтуються на Законі України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”, від 03.10.2017 року № 2148-VIII, Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році” №909-VIII від 24.12.2015 року, прийнятих нормативно-правових актів, урахуванні вимог Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП щодо рівня соціального захисту пенсіонерів:здійснено актуалізовану оцінку рівня пенсійного забезпечення громадян та фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України; напрацьовано оновлені алгоритми та внесено зміни до актуарної моделі пенсійної системи, обумовлені змінами у пенсійному законодавстві та з урахуванням вимог Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП щодо рівня соціального захисту пенсіонерів;здійснено прогнозні розрахунки розмірів пенсійних виплат і фінансового стану страхової пенсійної системи на середньо- та довгострокову перспективу за норм чинного пенсійного законодавства та можливих змін у цій сфері; визначено прогнозні обсяги видатків державного (зведеного) бюджету України для забезпечення відповідного Європейській соціальній хартії та конвенціям МОП рівня соціального захисту пенсіонерів в умовах зменшення надходжень до Пенсійного фонду України

  Співробітниками відділу опубліковані статті:

1.Коцюба О.В., Присяжнюк Т.І., Горян О.І., Згортюк В.Й., Родіна Є.В. Пенсійна система України на другому етапі реалізації програми економічних реформ //Колективна монографія „Проблемні питання реформування соціальної сфери” – К.: „Соцінформ”. 2012, с. 232-269.

2.Лукович В.В. Актуальність кодифікації законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування // [в колективній монографії Проблемні питання реформування соціальної сфери, за редакцією Т. М. Кір’ян]/ – К. : Соцінформ, 2012. – с. 270-271.

3.Лукович В.В. Узагальнення регламенту роботи та документообігу органів управління та нагляду фондів соціального страхування. // [в колективній монографії Проблемні питання реформування соціальної сфери, за редакцією Т. М. Кір’ян]/ – К. : Соцінформ, 2012. – с. 275-284.

4.Лукович В.В. та ін.. Порівняльна характеристика функцій фондів державного соціального страхування щодо виплати матеріального забезпечення // [в колективній монографії Проблемні питання реформування соціальної сфери, за редакцією Т. М. Кір’ян]/ – К. : Соцінформ, 2012. – с. 285-289.

5. Коцюба О.В., Присяжнюк Т.І. Застосування єдиних норм страхового стажу і заробітної плати при обчисленні пенсії // Україна: аспекти праці. – 2014 р. – № 5. – С. 37-42.

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту