Домашня » Відділ з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці

Відділ з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці

Завідувач відділу, кандидат соціологічних наук Кравцов Сергій Олександрович

     Основними завданнями відділу є проведення досліджень з питань ринку праці і зайнятості населення в умовах інтеграції України у світову економічну систему, зокрема аналіз індикаторів стану і тенденцій розвитку ринку праці, визначення впливу окремих факторів (в економічному і соціальному аспектах) на зайнятість і безробіття населення, прогнозування стану ринку праці в короткостроковому та середньостроковому періодах з урахуванням варіантів соціально-економічного розвитку країни, розробка пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку праці, стратегічних напрямів реалізації державної політики зайнятості.

Відділом виконані наступні НДР

      2016 рік.

    НДР Основні напрями реалізації державної політики розв’язання проблемних питань у сфері зайнятості населення в контексті проведення соціально-економічних реформ в Україні»: підготовлено пропозиції щодо Комплексного плану заходів із реалізації державної політики зайнятості населення в контексті проведення соціально-економічних реформ в Україні та розробленні проекту відповідного плану заходів на період до 2020 року.

2017 рік

   НДР. Розроблення проекту методичних підходів до формування державною службою зайнятості короткострокового прогнозування попиту та пропозиції робочої сили»: впровадження результатів НДР та їх практичне застосування державною службою зайнятості дасть можливість підвищити результативність заходів активної політики сприяння зайнятості населення, зокрема забезпечити більш доцільну спрямованість послуг із посередництва у сфері працевлаштування.

2018 рік

НДР. Розроблення проекту рекомендацій щодо нормування праці за видами економічної діяльності в сучасних умовах виробництва (надання послуг): розроблено проект нової редакції рекомендацій щодо нормування праці за видами економічної діяльності, в якому значну увагу приділено розробленню якісних норм праці, їх гуманізації та соціального захисту працюючих, з підвищенням ролі соціального діалогу між роботодавцями та працівниками.

НДР. Оновлення чинних нормативів чисельності працівників санаторно-курортних закладів, які належать до сфери управління Мінсоцполітики, та їх наукове обґрунтування»: підготовлено проект нової редакції Збірника “Нормативи чисельності працівників санаторно-курортних закладів сфери управління Мінсоцполітики”;

  Співробітниками відділу опубліковані наступні роботи:

1. Кравцов С.О. Професія та заняття: соціологічна інтерпретація ринкових понять / С.О. Кравцов // Current issues and problems of social sciences. – 2016. – Jule 28–30. – p. 192–194. (тези доповідей).

2. Кравцов С.О. Професії інтернет-простору: чим вони є і хто займає відповідні посади / С.О. Кравцов // Інтернет. Освіта. Наука. – 2016. – 11-14 жовтня. – с. 233–235.

3. . Перегудова Т.В. Підходи до прогнозування попиту та пропозиції робочої сили: вітчизняні здобутки та напрями удосконалення // Сучасні можливості забезпечення соціально-економічного розвитку країн: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16 вересня 2017 року) / За. заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. –Ужгород. – Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – 188 с. – С. 115-118. – 0,2 друк. арк.

4. . Перегудова Т.В. Зарубіжний досвід прогнозування попиту та пропозиції робочої сили / Підготовлено до друку. – 0,6 друк. арк.

5. . Кравцов С.О. Створюємо оголошення про вакансію, не порушуючи норм законодавства про зайнятість / С.О. Кравцов // Кадровик Лайт. – № 10. – 2017. – С. 29–38.

6. . Кравцов С.О. Внутрішнє та зовнішнє переведення працівників: умови та підстави / С.О. Кравцов // Кадровик Лайт. – № 12. – 2017. – С. 48–58.

7. . Кравцов С.О. Нормування праці кадровика / С.О. Кравцов // Довідник кадровика. – №03. – 2017. – С. 38–45.

8. . Кравцов С.О. Чергова Зміна № 6 до Класифікатора професій / С.О. Кравцов // Довідник кадровика. – № 12. – 2017. – С. 42–52.

9.. Кравцов С.О. Квиток в один кінець, або Чи доцільно часто змінювати місце роботи / С.О. Кравцов // Кадри і зарплата. – № 21. – 2017. – С. 32–45.

10. Власенко О. В. Формування та розвиток інноваційних кластерів у Швейцарії [Збірник тез] // м. Кропивницький, Центральноукраїнський національний технічний університет 2018 р.

11. Власенко О.В. Новий працівник: адаптація /О.В. Власенко // Кадровик Лайт. – № 8. – 2018. – С. 23-27.

12. Власенко О.В. Відправлення у відрядження у вихідний день: чи потрібна згода профспілки?/ О.В. Власенко // Кадри і зарплата. – №15. – 2018. – С. 15-18.

13. Власенко О.В. Нематеріальний стимул: міфи та факти впровадження /О.В. Власенко// Кадровик Лайт. – № 10. – 2018. – С. 17-21.

14. Власенко О.В. Підпорядкованість і відповідальність: загальні принципи та конкретні випадки /О.В. Власенко // Кадровик Лайт. – № 11. – 2018. – С. 22-26.

15. Власенко О.В. Структурний підрозділ: яка кількість працівників буде достатньою? /О.В. Власенко // Кадровик Лайт. – № 12. – 2018. – С. 15-19.

16. Власенко О.В. Відповідальний за ведення військового обліку: обираємо назву посади /О.В. Власенко // КадровикUA. – № 12. – 2018. – С. 29–35.

17. Кравцов С.О. Посади у сфері найму та зайнятості на ринку праці / С.О. Кравцов // Довідник кадровика. – № 1. – 2018. – С. 38–44.

18. Кравцов С.О. Зміна № 7 до «Класифікатора професій» / С.О. Кравцов // Довідник кадровика. – № 1. – 2018. – С. 29–35.

19. Кравцов С.О. Порушення трудового законодавства: кримінальна відповідальність / С.О. Кравцов // Довідник кадровика. – № 3. – 2018. – С. 32–40.

20. Кравцов С.О. Матеріальна відповідальність працівників / С.О. Кравцов // Кадровик Лайт. – № 1. – 2018. – С. 28-36.

21. Кравцов С.О. Колективна матеріальна відповідальність / С.О. Кравцов // Кадровик Лайт. – № 2. – 2018. – С. 12-20.

22. Кравцов С.О. Атестуємо працівників: алгоритм дій / С.О. Кравцов // Кадровик Лайт. – № 3. – 2018. – С. 22-28.

23. Кравцов С.О. Звільнення в неробочий час: підстави, умови, відповідальність / С.О. Кравцов // Кадровик Лайт. – № 4. – 2018. – С. 28-34.

24. Кравцов С. О. Проблеми впровадження та належного забезпечення інноваційних кластерів в Україні [Збірник тез] // м. Кропивницький, Центральноукраїнський національний технічний університет 2018 р.

25. Кравцов С.О. Як зробити робоче місце працівника комфортним? // Кадровик Лайт. – 2018. – №7. – с. 28-33.

26. Мартиненко М.М. Соціально-трудові відносини в Україні: стагнація чи пошук нової ідентичності? / М.М. Мартиненко // Збірник тез доповідей учасників круглого столу “Соціально-трудова сфера в умовах становлення нової економіки: глобальні виклику та домінанти розвитку” 15 травня 2018 року, м. Київ, КНЕУ.

27. Мартиненко М.М. Питання професійно-кваліфікаційної сфери щодо посад місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації // Довідник кадровика №11, 2018р.

28. Мартиненко М.М. Як правильно присвоїти кваліфікаційні категорії та тарифні розряди при переведенні педагогічного працівника з однієї посади на іншу // Довідник кадровика №12, 2018р.

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту