Домашня » Реєстрація заявок на розроблення професійних стандартів

Реєстрація заявок на розроблення професійних стандартів

Реєстр заявок на розроблення проф. стандартів

Відповідно Статуту Інституту метою діяльності Інституту є обґрунтування та наукове забезпечення державної політики у сфері праці, зайнятості населення, заробітної плати, соціального захисту населення, пенсійного та соціального страхування, рівня життя населення.

Предметом діяльності Інституту є проведення наукових досліджень щодо:  формування державної політики стосовно доходів населення та вдосконалення оплати праці; розвитку ринку праці та забезпечення продуктивної зайнятості населення, професійного навчання кадрів на виробництві та підготовки кадрів з вищою освітою; удосконалення механізму державного регулювання праці та доходів населення в сільськогосподарському виробництві; здійснення наукових досліджень та розробок, спрямованих на реалізацію стратегічних напрямів соціальної політики держави; реформування системи пенсійного та соціального страхування, підвищення життєвого рівня населення; моніторингу соціальних процесів; прогнозування основних показників праці та соціальної політики;  розробки наукового обґрунтування та експертизи проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань праці та соціальної політики; наукового узагальнення зарубіжного досвіду з питань праці та соціальної політик;  удосконалення вітчизняної професійно-кваліфікаційної системи; здійснення пропаганди наукових знань за результатами досліджень;

З метою забезпечення виконання завдань Інститут: співпрацює в установленому порядку із зарубіжними науковими установами, ВНЗ та іншими організаціями з метою вивчення й узагальнення досягнень світової науки за профілем Інституту, розробляє пропозиції щодо їх використання в Україні; бере участь у розробці та виконанні міжнародних програм і проектів; розробляє прогнози з питань соціального розвитку, що входять у компетенцію Інституту, та здійснює експертизу нормативно-правових актів з питань праці та соціальної політики; організовує наукові конференції, наради і симпозіуми, зокрема міжнародні, з проблем, що розробляються Інститутом.

Інститут має право надавати послуги на господарсько-договірній основі, та пропонується наступне:

– оновлення довідника кваліфікаційних характеристик професій (наразі випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, розділ 1 – Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, розділ 2 – Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності);

– перегляд чинних Міжгалузевих  нормативів трудомісткості та розроблення методики нормування праці (визначення чисельності). Нормативними підставами для цього є: глави VI «Нормування праці»  ( ст. 85-91) КЗпП України; Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 року № 197 «Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві»;  Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства, затверджені постановою колегії Міністерства праці України від 19 травня 1995 року № 2 та Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих залежно від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31 березня 1999 року № 44; Положення про Міністерство соціальної політики України затвердженого постановою КМУ від 17 червня 2015 року №423;

– надання експертної оцінки проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань праці та соціальної політики;

 – прогнозування ринку робочої сили по регіонам;

– розроблення методик щодо надання соціальних послуг в ОТГ;

– З 2018 року ведення ДКП (Державного класифікатора професій).

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту